ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Architektura

-

architektura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

aréna +

ಅಖಾಡ

-

stodola +

ಕಣಜ

-

baroko +

ಬಾರೋಕ್

-

stavební kámen +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

cihlový dům +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

most +

ಸೇತುವೆ

-

budova +

ಕಟ್ಟಡ

-

zámek +

ಕೋಟೆ

-

katedrála +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

sloup +

ಕಂಬ

-

staveniště +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

kupole +

ಗುಮ್ಮಟ

-

fasáda +

ಮುಖಭಾಗ

-

fotbalový stadion +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

hrad +

ದುರ್ಗ

-

štít +

ಚಂದಾಯ

-

brána +

ದ್ವಾರ

-

hrázděný dům +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

maják +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

stavba +

ಸ್ಮಾರಕ

-

mešita +

ಮಸೀದಿ

-

obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

kancelářská budova +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

střecha +

ತಾರಸಿ

-

zřícenina +

ಅವಶೇಷ

-

lešení +

ಸಾರುವೆ

-

mrakodrap +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

visutý most +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

kachlička +

ಹೆಂಚು

-
architektura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
aréna
ಅಖಾಡ

-
stodola
ಕಣಜ

-
baroko
ಬಾರೋಕ್

-
stavební kámen
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
cihlový dům
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
most
ಸೇತುವೆ

-
budova
ಕಟ್ಟಡ

-
zámek
ಕೋಟೆ

-
katedrála
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
sloup
ಕಂಬ

-
staveniště
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
kupole
ಗುಮ್ಮಟ

-
fasáda
ಮುಖಭಾಗ

-
fotbalový stadion
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
hrad
ದುರ್ಗ

-
štít
ಚಂದಾಯ

-
brána
ದ್ವಾರ

-
hrázděný dům
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
maják
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
stavba
ಸ್ಮಾರಕ

-
mešita
ಮಸೀದಿ

-
obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
kancelářská budova
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
střecha
ತಾರಸಿ

-
zřícenina
ಅವಶೇಷ

-
lešení
ಸಾರುವೆ

-
mrakodrap
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
visutý most
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
kachlička
ಹೆಂಚು