ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Malá zvířata

-

mravenec +

ಇರುವೆ

-

brouk +

ಜೀರುಂಡೆ

-

pták +

ಪಕ್ಷಿ

-

ptačí klec +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

ptačí budka +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

čmelák +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

motýl +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

housenka +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

stonožka +

ಜರಿ

-

krab +

ಏಡಿ

-

moucha +

ನೊಣ

-

žába +

ಕಪ್ಪೆ

-

zlatá rybka +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

kobylka +

ಮಿಡಿತೆ

-

morče +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

křeček +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

ježek +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibřík +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

leguán +

ಉಡ

-

hmyz +

ಕೀಟ

-

medúza +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kotě +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

beruška +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

ještěrka +

ಹಲ್ಲಿ

-

veš +

ಹೇನು

-

svišť +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

komár +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

myš +

ಇಲಿ

-

ústřice +

ಸಿಂಪಿ

-

škorpión +

ಚೇಳು

-

mořský koník +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

mušle +

ಚಿಪ್ಪು

-

kreveta +

ಸೀಗಡಿ

-

pavouk +

ಜೇಡ

-

pavučina +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

hvězdice +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

vosa +

ಕಣಜ

-
mravenec
ಇರುವೆ

-
brouk
ಜೀರುಂಡೆ

-
pták
ಪಕ್ಷಿ

-
ptačí klec
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
ptačí budka
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
čmelák
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
motýl
ಚಿಟ್ಟೆ

-
housenka
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
stonožka
ಜರಿ

-
krab
ಏಡಿ

-
moucha
ನೊಣ

-
žába
ಕಪ್ಪೆ

-
zlatá rybka
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
kobylka
ಮಿಡಿತೆ

-
morče
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
křeček
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
ježek
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibřík
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
leguán
ಉಡ

-
hmyz
ಕೀಟ

-
medúza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kotě
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
beruška
ಲೇಡಿಬಗ್

-
ještěrka
ಹಲ್ಲಿ

-
veš
ಹೇನು

-
svišť
ಮಾರ್ಮಟ್

-
komár
ಸೊಳ್ಳೆ

-
myš
ಇಲಿ

-
ústřice
ಸಿಂಪಿ

-
škorpión
ಚೇಳು

-
mořský koník
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
mušle
ಚಿಪ್ಪು

-
kreveta
ಸೀಗಡಿ

-
pavouk
ಜೇಡ

-
pavučina
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
hvězdice
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
vosa
ಕಣಜ