ಭಾವನೆಗಳು     
Følelser

-

kærligheden +

ಒಲವು

-

vreden +

ಕೋಪ

-

kedsomheden +

ಬೇಸರ

-

selvtilliden +

ಭರವಸೆ

-

kreativiteten +

ಸೃಜನಶೀಲತೆ

-

krisen +

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

-

nysgerrigheden +

ಕುತೂಹಲ

-

nederlaget +

ಸೋಲು

-

depressionen +

ಖಿನ್ನತೆ

-

fortvivlelsen +

ಹತಾಶೆ

-

skuffelsen +

ನಿರಾಶೆ

-

mistilliden +

ಅಪನಂಬಿಕೆ

-

tvivlen +

ಅನುಮಾನ

-

drømmen +

ಕನಸು

-

trætheden +

ಆಯಾಸ

-

frygten +

ಭಯ

-

kampen +

ಜಗಳ

-

venskabet +

ಸ್ನೇಹ

-

det sjove +

ವಿನೋದ

-

sorgen +

ದುಃಖ

-

grimassen +

ಗಂಟು ಮೋರೆ

-

lykken +

ಸಂತೋಷ

-

håbet +

ಅಭಿಲಾಷೆ

-

sulten +

ಹಸಿವು

-

interessen +

ಆಸಕ್ತಿ

-

glæden +

ಆನಂದ

-

kysset +

ಮುತ್ತು

-

ensomheden +

ಒಂಟಿತನ

-

kærligheden +

ಪ್ರೀತಿ

-

melankolien +

ಖೇದ

-

stemningen +

ಮನಸ್ಥಿತಿ

-

optimismen +

ಆಶಾಭಾವನೆ

-

panikken +

ಭಯ

-

rådvildheden +

ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ

-

raseriet +

ವಿಕೋಪ

-

afvisningen +

ತಿರಸ್ಕಾರ

-

forholdet +

ಸಂಬಂಧ

-

anmodningen +

ಕೋರಿಕೆ

-

skriget +

ಕೂಗು

-

sikkerheden +

ಭದ್ರತೆ

-

chokket +

ಅಘಾತ

-

smilet +

ಮುಗುಳ್ನಗೆ

-

ømheden +

ಕೋಮಲತೆ

-

tanken +

ಆಲೋಚನೆ

-

eftertænksomheden +

ಪರಹಿತ ಚಿಂತನೆ

-
kærligheden
ಒಲವು

-
vreden
ಕೋಪ

-
kedsomheden
ಬೇಸರ

-
selvtilliden
ಭರವಸೆ

-
kreativiteten
ಸೃಜನಶೀಲತೆ

-
krisen
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

-
nysgerrigheden
ಕುತೂಹಲ

-
nederlaget
ಸೋಲು

-
depressionen
ಖಿನ್ನತೆ

-
fortvivlelsen
ಹತಾಶೆ

-
skuffelsen
ನಿರಾಶೆ

-
mistilliden
ಅಪನಂಬಿಕೆ

-
tvivlen
ಅನುಮಾನ

-
drømmen
ಕನಸು

-
trætheden
ಆಯಾಸ

-
frygten
ಭಯ

-
kampen
ಜಗಳ

-
venskabet
ಸ್ನೇಹ

-
det sjove
ವಿನೋದ

-
sorgen
ದುಃಖ

-
grimassen
ಗಂಟು ಮೋರೆ

-
lykken
ಸಂತೋಷ

-
håbet
ಅಭಿಲಾಷೆ

-
sulten
ಹಸಿವು

-
interessen
ಆಸಕ್ತಿ

-
glæden
ಆನಂದ

-
kysset
ಮುತ್ತು

-
ensomheden
ಒಂಟಿತನ

-
kærligheden
ಪ್ರೀತಿ

-
melankolien
ಖೇದ

-
stemningen
ಮನಸ್ಥಿತಿ

-
optimismen
ಆಶಾಭಾವನೆ

-
panikken
ಭಯ

-
rådvildheden
ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ

-
raseriet
ವಿಕೋಪ

-
afvisningen
ತಿರಸ್ಕಾರ

-
forholdet
ಸಂಬಂಧ

-
anmodningen
ಕೋರಿಕೆ

-
skriget
ಕೂಗು

-
sikkerheden
ಭದ್ರತೆ

-
chokket
ಅಘಾತ

-
smilet
ಮುಗುಳ್ನಗೆ

-
ømheden
ಕೋಮಲತೆ

-
tanken
ಆಲೋಚನೆ

-
eftertænksomheden
ಪರಹಿತ ಚಿಂತನೆ