ಸಸ್ಯಗಳು     
Planter

-

bambussen +

ಬೊಂಬು

-

blomstringen +

ಹೂವು

-

blomsterbuketten +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

grenen +

ರೆಂಬೆ

-

knoppen +

ಮೊಗ್ಗು

-

kaktussen +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

kløveret +

ಕ್ಲೋವರ್

-

koglen +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

kornblomsten +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

krokussen +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

påskeliljen +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

margaritten +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

mælkebøtten +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

blomsten +

ಹೂವು

-

løvet +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

kornet +

ಕಾಳು

-

græsset +

ಹುಲ್ಲು

-

væksten +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

hyacinten +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

plænen +

ಹಸಲೆ

-

liljen +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

hørfrøet +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

svampen +

ಅಣಬೆ

-

oliventræet +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

palmen +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

stedmoderblomsten +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

fersken træet +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

anlægget +

ಗಿಡ

-

valmuer +

ಗಸಗಸೆ

-

roden +

ಬೇರು

-

rosen +

ಗುಲಾಬಿ

-

frøet +

ಬೀಜ

-

vintergækken +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

solsikken +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

tornen +

ಮುಳ್ಳು

-

stammen +

ಕಾಂಡ

-

tulipanen +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

åkanden +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

hveden +

ಗೋಧಿ

-
bambussen
ಬೊಂಬು

-
blomstringen
ಹೂವು

-
blomsterbuketten
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
grenen
ರೆಂಬೆ

-
knoppen
ಮೊಗ್ಗು

-
kaktussen
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
kløveret
ಕ್ಲೋವರ್

-
koglen
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
kornblomsten
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
krokussen
ಕ್ರೋಕಸ್

-
påskeliljen
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
margaritten
ಡೇಯ್ಸಿ

-
mælkebøtten
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
blomsten
ಹೂವು

-
løvet
ಎಲೆಗುಂಪು

-
kornet
ಕಾಳು

-
græsset
ಹುಲ್ಲು

-
væksten
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
hyacinten
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
plænen
ಹಸಲೆ

-
liljen
ಲಿಲ್ಲಿ

-
hørfrøet
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
svampen
ಅಣಬೆ

-
oliventræet
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
palmen
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
stedmoderblomsten
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
fersken træet
ಪೀಚ್ ಮರ

-
anlægget
ಗಿಡ

-
valmuer
ಗಸಗಸೆ

-
roden
ಬೇರು

-
rosen
ಗುಲಾಬಿ

-
frøet
ಬೀಜ

-
vintergækken
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
solsikken
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
tornen
ಮುಳ್ಳು

-
stammen
ಕಾಂಡ

-
tulipanen
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
åkanden
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
hveden
ಗೋಧಿ