ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstrakte begreber

-

administrationen +

ಆಡಳಿತ

-

reklamen +

ಜಾಹೀರಾತು

-

pilen +

ಬಾಣ

-

forbuddet +

ನಿಷೇಧ

-

karrieren +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

midten +

ಕೇಂದ್ರ

-

valget +

ಆಯ್ಕೆ

-

samarbejdet +

ಸಹಯೋಗ

-

farven +

ಬಣ್ಣ

-

kontakten +

ಸಂಪರ್ಕ

-

faren +

ಅಪಾಯ

-

kærlighedserklæringen +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

forfaldet +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definitionen +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

forskellen +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

vanskeligheden +

ಕಷ್ಟ

-

retningen +

ದಿಕ್ಕು

-

opdagelsen +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

uordenen +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

det fjerne +

ದೂರ

-

afstanden +

ಅಂತರ

-

mangfoldigheden +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

indsatsen +

ಪ್ರಯಾಸ

-

efterforskningen +

ಶೋಧನೆ

-

faldet +

ಬೀಳು

-

kraften +

ಶಕ್ತಿ

-

duften +

ಸುವಾಸನೆ

-

frihed +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

spøgelset +

ಭೂತ

-

halvdelen +

ಅರ್ಧ

-

højden +

ಎತ್ತರ

-

hjælpen +

ಸಹಾಯ

-

gemmestedet +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

hjemlandet +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

hygiejnen +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ideen +

ಆಲೋಚನೆ

-

illusionen +

ಭ್ರಮೆ

-

fantasien +

ಕಲ್ಪನೆ

-

efterretningen +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

invitationen +

ಆಹ್ವಾನ

-

retfærdigheden +

ನ್ಯಾಯ

-

lyset +

ಬೆಳಕು

-

udseendet +

ನೋಟ

-

tabet +

ನಷ್ಟ

-

forstørrelsen +

ವರ್ಧನೆ

-

fejlen +

ತಪ್ಪು

-

mordet +

ಕೊಲೆ

-

nationen +

ದೇಶ

-

nyheden +

ಹೊಸತನ

-

muligheden +

ಆಯ್ಕೆ

-

tålmodigheden +

ಸಹನೆ

-

planlægningen +

ಯೋಜನೆ

-

problemet +

ತೊಡಕು

-

beskyttelsen +

ರಕ್ಷಣೆ

-

spejlingen +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republikken +

ಗಣತಂತ್ರ

-

risikoen +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

sikkerheden +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

hemmeligheden +

ಗುಟ್ಟು

-

kønnet +

ಲಿಂಗ

-

skyggen +

ನೆರಳು

-

størrelsen +

ಗಾತ್ರ

-

solidariteten +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

succesen +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

støtten +

ಆಧಾರ

-

traditionen +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

vægten +

ತೂಕ

-
administrationen
ಆಡಳಿತ

-
reklamen
ಜಾಹೀರಾತು

-
pilen
ಬಾಣ

-
forbuddet
ನಿಷೇಧ

-
karrieren
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
midten
ಕೇಂದ್ರ

-
valget
ಆಯ್ಕೆ

-
samarbejdet
ಸಹಯೋಗ

-
farven
ಬಣ್ಣ

-
kontakten
ಸಂಪರ್ಕ

-
faren
ಅಪಾಯ

-
kærlighedserklæringen
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
forfaldet
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definitionen
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
forskellen
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
vanskeligheden
ಕಷ್ಟ

-
retningen
ದಿಕ್ಕು

-
opdagelsen
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
uordenen
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
det fjerne
ದೂರ

-
afstanden
ಅಂತರ

-
mangfoldigheden
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
indsatsen
ಪ್ರಯಾಸ

-
efterforskningen
ಶೋಧನೆ

-
faldet
ಬೀಳು

-
kraften
ಶಕ್ತಿ

-
duften
ಸುವಾಸನೆ

-
frihed
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
spøgelset
ಭೂತ

-
halvdelen
ಅರ್ಧ

-
højden
ಎತ್ತರ

-
hjælpen
ಸಹಾಯ

-
gemmestedet
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
hjemlandet
ತಾಯ್ನಾಡು

-
hygiejnen
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ideen
ಆಲೋಚನೆ

-
illusionen
ಭ್ರಮೆ

-
fantasien
ಕಲ್ಪನೆ

-
efterretningen
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
invitationen
ಆಹ್ವಾನ

-
retfærdigheden
ನ್ಯಾಯ

-
lyset
ಬೆಳಕು

-
udseendet
ನೋಟ

-
tabet
ನಷ್ಟ

-
forstørrelsen
ವರ್ಧನೆ

-
fejlen
ತಪ್ಪು

-
mordet
ಕೊಲೆ

-
nationen
ದೇಶ

-
nyheden
ಹೊಸತನ

-
muligheden
ಆಯ್ಕೆ

-
tålmodigheden
ಸಹನೆ

-
planlægningen
ಯೋಜನೆ

-
problemet
ತೊಡಕು

-
beskyttelsen
ರಕ್ಷಣೆ

-
spejlingen
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republikken
ಗಣತಂತ್ರ

-
risikoen
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
sikkerheden
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
hemmeligheden
ಗುಟ್ಟು

-
kønnet
ಲಿಂಗ

-
skyggen
ನೆರಳು

-
størrelsen
ಗಾತ್ರ

-
solidariteten
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
succesen
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
støtten
ಆಧಾರ

-
traditionen
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
vægten
ತೂಕ