ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialer

-

messingen

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cementen

ಸಿಮೆಂಟ್

-

keramikken

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

kluden

ಅರಿವೆ

-

stoffet

ಬಟ್ಟೆ

-

bomulden

ಹತ್ತಿ

-

krystallen

ಹರಳು

-

snavset

ಕೊಳೆ

-

limen

ಗೋಂದು

-

læderet

ಚರ್ಮ

-

metallet

ಲೋಹ

-

olien

ಎಣ್ಣೆ

-

pulveret

ಹುಡಿ

-

salten

ಉಪ್ಪು

-

sandet

ಮರಳು

-

skrottet

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

sølvet

ಬೆಳ್ಳಿ

-

stenen

ಕಲ್ಲು

-

halmen

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

træet

ಮರ

-

ulden

ಉಣ್ಣೆ

-
messingen
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cementen
ಸಿಮೆಂಟ್

-
keramikken
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
kluden
ಅರಿವೆ

-
stoffet
ಬಟ್ಟೆ

-
bomulden
ಹತ್ತಿ

-
krystallen
ಹರಳು

-
snavset
ಕೊಳೆ

-
limen
ಗೋಂದು

-
læderet
ಚರ್ಮ

-
metallet
ಲೋಹ

-
olien
ಎಣ್ಣೆ

-
pulveret
ಹುಡಿ

-
salten
ಉಪ್ಪು

-
sandet
ಮರಳು

-
skrottet
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
sølvet
ಬೆಳ್ಳಿ

-
stenen
ಕಲ್ಲು

-
halmen
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
træet
ಮರ

-
ulden
ಉಣ್ಣೆ