ಕಲೆ     
Kunst

-

bifaldet +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

kunsten +

ಕಲೆ

-

bukket +

ಬಾಗು

-

penselen +

ಕುಂಚ

-

malebogen +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

danseren +

ನರ್ತಕಿ

-

tegningen +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

galleriet +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

glasvinduet +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

graffitien +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

kunsthåndværket +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mosaikken +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

vægmaleriet +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

museet +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

opførelsen +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

billedet +

ಚಿತ್ರ

-

digtet +

ಕವನ

-

skulpturen +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

sangen +

ಹಾಡು

-

statuen +

ವಿಗ್ರಹ

-

vandfarven +

ಜಲವರ್ಣ

-
bifaldet
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
kunsten
ಕಲೆ

-
bukket
ಬಾಗು

-
penselen
ಕುಂಚ

-
malebogen
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
danseren
ನರ್ತಕಿ

-
tegningen
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
galleriet
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
glasvinduet
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
graffitien
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
kunsthåndværket
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mosaikken
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
vægmaleriet
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
museet
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
opførelsen
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
billedet
ಚಿತ್ರ

-
digtet
ಕವನ

-
skulpturen
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
sangen
ಹಾಡು

-
statuen
ವಿಗ್ರಹ

-
vandfarven
ಜಲವರ್ಣ