ಹವಾಮಾನ     
Vejr

-

barometeret

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

skyen

ಮೋಡ

-

kulden

ಚಳಿ

-

halvmånen

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

mørket

ಕತ್ತಲು

-

jorden

ಭೂಮಿ

-

tågen

ಮಂಜು

-

frosten

ಕಡು ಹಿಮ

-

de glatte vejbane

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

heden

ಶಾಖ

-

orkanen

ಚಂಡಮಾರುತ

-

istappen

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

lynet

ಮಿಂಚು

-

meteoren

ಉಲ್ಕೆ

-

månen

ಚಂದ್ರ

-

regnbuen

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

regndråben

ಮಳೆಹನಿ

-

sneen

ಹಿಮ

-

snefnugget

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

snemanden

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

stjernen

ನಕ್ಷತ್ರ

-

stormen

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

stormfloden

ಪ್ರವಾಹ

-

solen

ಸೂರ್ಯ

-

solstrålen

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

solnedgangen

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometeret

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

tordenvejret

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

skumringen

ನಸು ಬೆಳಕು

-

vejret

ಹವಾಮಾನ

-

de våde forhold

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vinden

ಗಾಳಿ

-
barometeret
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
skyen
ಮೋಡ

-
kulden
ಚಳಿ

-
halvmånen
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
mørket
ಕತ್ತಲು

-
tørken
ಬರ

-
jorden
ಭೂಮಿ

-
tågen
ಮಂಜು

-
frosten
ಕಡು ಹಿಮ

-
de glatte vejbane
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
heden
ಶಾಖ

-
orkanen
ಚಂಡಮಾರುತ

-
istappen
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
lynet
ಮಿಂಚು

-
meteoren
ಉಲ್ಕೆ

-
månen
ಚಂದ್ರ

-
regnbuen
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
regndråben
ಮಳೆಹನಿ

-
sneen
ಹಿಮ

-
snefnugget
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
snemanden
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
stjernen
ನಕ್ಷತ್ರ

-
stormen
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
stormfloden
ಪ್ರವಾಹ

-
solen
ಸೂರ್ಯ

-
solstrålen
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
solnedgangen
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometeret
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
tordenvejret
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
skumringen
ನಸು ಬೆಳಕು

-
vejret
ಹವಾಮಾನ

-
de våde forhold
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vinden
ಗಾಳಿ