ಖರೀದಿ     
Shopping

-

bageriet +

ಬೇಕರಿ

-

stregkoden +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

boghandelen +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

caféen +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

helsekostforretningen +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

renseriet +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

blomsterbutikken +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

gaven +

ಉಡುಗೊರೆ

-

markedet +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

markedshallen +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

kiosken +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

apoteket +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

posthuset +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

keramikken +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

salget +

ಮಾರಾಟ

-

butikken +

ಅಂಗಡಿ

-

shopping +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

indkøbsposen +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

indkøbsvognen +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

indkøbskurven +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

shoppingturen +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
bageriet
ಬೇಕರಿ

-
stregkoden
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
boghandelen
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
caféen
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
helsekostforretningen
ಔಷಧಾಗಾರ

-
renseriet
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
blomsterbutikken
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
gaven
ಉಡುಗೊರೆ

-
markedet
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
markedshallen
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
kiosken
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
apoteket
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
posthuset
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
keramikken
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
salget
ಮಾರಾಟ

-
butikken
ಅಂಗಡಿ

-
shopping
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
indkøbsposen
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
indkøbsvognen
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
indkøbskurven
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
shoppingturen
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ