ಸಂಗೀತ     
Musik

-

harmonikaen +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

balalaikaen +

ಬಲಲೈಕಾ

-

bandet +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

banjoen +

ಬಾಂಜೊ

-

klarinetten +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

koncerten +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

trommen +

ಮದ್ದಲೆ

-

trommerne +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

fløjten +

ಕೊಳಲು

-

flyglet +

ಪಿಯಾನೊ

-

guitaren +

ಗಿಟಾರ್

-

hallen +

ಸಭಾಂಗಣ

-

tastaturet +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

mundharmonikaen +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

musikken +

ಸಂಗೀತ

-

nodestativet +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

noden +

ಸ್ವರ

-

orglet +

ಆರ್ಗನ್

-

klaveret +

ಪಿಯಾನೊ

-

saxofonen +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

sangeren +

ಹಾಡುಗಾರ

-

strengen +

ತಂತಿ

-

trompeten +

ತುತ್ತೂರಿ

-

trompetisten +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

violinen +

ಪಿಟೀಲು

-

violin kassen +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

xylofonen +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
harmonikaen
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
balalaikaen
ಬಲಲೈಕಾ

-
bandet
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
banjoen
ಬಾಂಜೊ

-
klarinetten
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
koncerten
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
trommen
ಮದ್ದಲೆ

-
trommerne
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
fløjten
ಕೊಳಲು

-
flyglet
ಪಿಯಾನೊ

-
guitaren
ಗಿಟಾರ್

-
hallen
ಸಭಾಂಗಣ

-
tastaturet
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
mundharmonikaen
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
musikken
ಸಂಗೀತ

-
nodestativet
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
noden
ಸ್ವರ

-
orglet
ಆರ್ಗನ್

-
klaveret
ಪಿಯಾನೊ

-
saxofonen
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
sangeren
ಹಾಡುಗಾರ

-
strengen
ತಂತಿ

-
trompeten
ತುತ್ತೂರಿ

-
trompetisten
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
violinen
ಪಿಟೀಲು

-
violin kassen
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
xylofonen
ಸೈಲೋಫೋನ್