ಕಟ್ಟುಗಳು     
Verpackung

-

die Aluminiumfolie, n

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-

das Fass, "er

ಪೀಪಾಯಿ

-

der Korb, "e

ಬುಟ್ಟಿ

-

die Flasche, n

ಸೀಸೆ

-

die Schachtel, n

ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

die Pralinenschachtel, n

ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-

die Pappe

ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-

der Inhalt, e

ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-

die Kiste, n

ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

der Knoten, -

ಗಂಟು

-

die Metallkiste, n

ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

das Ölfass, "er

ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-

die Verpackung, en

ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-

das Papier, e

ಕಾಗದ

-

die Papiertüte, n

ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-

das Plastik

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-

die Konservendose, n

ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-

die Tragetasche, n

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

das Weinfass, "er

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-

die Weinflasche, n

ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-

die Holzkiste, n

ಮರದ ಡಬ್ಬ

-
die Aluminiumfolie, n
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆ

-
das Fass, "er
ಪೀಪಾಯಿ

-
der Korb, "e
ಬುಟ್ಟಿ

-
die Flasche, n
ಸೀಸೆ

-
die Schachtel, n
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
die Pralinenschachtel, n
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ

-
die Pappe
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ

-
der Inhalt, e
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

-
die Kiste, n
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
der Briefumschlag, "e
ಲಕೋಟೆ

-
der Knoten, -
ಗಂಟು

-
die Metallkiste, n
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
das Ölfass, "er
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ

-
die Verpackung, en
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತು

-
das Papier, e
ಕಾಗದ

-
die Papiertüte, n
ಕಾಗದದ ಚೀಲ

-
das Plastik
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

-
die Konservendose, n
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ

-
die Tragetasche, n
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
das Weinfass, "er
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ

-
die Weinflasche, n
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ

-
die Holzkiste, n
ಮರದ ಡಬ್ಬ