ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Technik

-

die Luftpumpe, n +

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

die Luftaufnahme, n +

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

das Kugellager, - +

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

die Batterie, n +

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

die Fahrradkette, n +

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

das Kabel, - +

ಹೊರಜಿ

-

die Kabelrolle, n +

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

der Fotoapparat, e +

ಕ್ಯಾಮರ

-

die Kassette, n +

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

das Ladegerät, e +

ಚಾರ್ಜರ್

-

das Cockpit, s +

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

das Zahnrad, "er +

ಚಾಲಕದಂತ

-

das Kombinationsschloss, "er +

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

der Computer, - +

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

der Kran, "e +

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

der Desktop, s +

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

die Bohrinsel, n +

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

das Laufwerk, e +

ಡ್ರೈವ್

-

die DVD, s +

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

der Elektromotor, en +

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

die Energie, n +

ಶಕ್ತಿ

-

der Bagger, - +

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

das Faxgerät, e +

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

die Filmkamera, s +

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

die Diskette, n +

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

die Schutzbrille, n +

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

die Festplatte, n +

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

der Joystick, s +

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

die Taste, n +

ಕೀಲಿ

-

die Landung, en +

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

der Laptop, s +

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

der Rasenmäher, - +

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

das Objektiv, e +

ಲೆನ್ಸು

-

die Maschine, n +

ಯಂತ್ರ

-

die Schiffsschraube, n +

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

das Bergwerk, e +

ಗಣಿ

-

der Mehrfachstecker, - +

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

der Drucker, - +

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

das Programm, e +

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

der Propeller, - +

ಚಾಲಕದಂಡ

-

die Pumpe, n +

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

der Plattenspieler, - +

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

die Fernsteuerung, en +

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

der Roboter, - +

ರೊಬೊಟ್

-

die Satellitenantenne, n +

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

die Nähmaschine, n +

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

der Diafilm, e +

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

die Solartechnik +

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

die Raumfähre, n +

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

die Dampfwalze, n +

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

die Aufhängung, en +

ಜೋಲು

-

der Schalter, - +

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

das Maßband, "er +

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

die Technik, en +

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

das Telefon, e +

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

das Teleobjektiv, e +

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

das Teleskop, e +

ದೂರದರ್ಶಕ

-

der USB-Stick, s +

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

das Ventil, e +

ಕವಾಟ

-

die Videokamera, s +

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

die Voltzahl +

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

das Wasserrad, "er +

ನೀರು ರಾಟೆ

-

die Windkraftanlage, n +

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

die Windmühle, n +

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
die Luftpumpe, n
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
die Luftaufnahme, n
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
das Kugellager, -
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
die Batterie, n
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
die Fahrradkette, n
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
das Kabel, -
ಹೊರಜಿ

-
die Kabelrolle, n
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
der Fotoapparat, e
ಕ್ಯಾಮರ

-
die Kassette, n
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
das Ladegerät, e
ಚಾರ್ಜರ್

-
das Cockpit, s
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
das Zahnrad, "er
ಚಾಲಕದಂತ

-
das Kombinationsschloss, "er
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
der Computer, -
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
der Kran, "e
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
der Desktop, s
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
die Bohrinsel, n
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
das Laufwerk, e
ಡ್ರೈವ್

-
die DVD, s
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
der Elektromotor, en
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
die Energie, n
ಶಕ್ತಿ

-
der Bagger, -
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
das Faxgerät, e
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
die Filmkamera, s
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
die Diskette, n
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
die Schutzbrille, n
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
die Festplatte, n
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
der Joystick, s
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
die Taste, n
ಕೀಲಿ

-
die Landung, en
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
der Laptop, s
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
der Rasenmäher, -
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
das Objektiv, e
ಲೆನ್ಸು

-
die Maschine, n
ಯಂತ್ರ

-
die Schiffsschraube, n
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
das Bergwerk, e
ಗಣಿ

-
der Mehrfachstecker, -
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
der Drucker, -
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
das Programm, e
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
der Propeller, -
ಚಾಲಕದಂಡ

-
die Pumpe, n
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
der Plattenspieler, -
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
die Fernsteuerung, en
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
der Roboter, -
ರೊಬೊಟ್

-
die Satellitenantenne, n
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
die Nähmaschine, n
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
der Diafilm, e
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
die Solartechnik
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
die Raumfähre, n
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
die Dampfwalze, n
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
die Aufhängung, en
ಜೋಲು

-
der Schalter, -
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
das Maßband, "er
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
die Technik, en
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
das Telefon, e
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
das Teleobjektiv, e
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
das Teleskop, e
ದೂರದರ್ಶಕ

-
der USB-Stick, s
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
das Ventil, e
ಕವಾಟ

-
die Videokamera, s
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
die Voltzahl
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
das Wasserrad, "er
ನೀರು ರಾಟೆ

-
die Windkraftanlage, n
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
die Windmühle, n
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ