ತರಕಾರಿಗಳು     
Gemüse

-

der Rosenkohl +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

die Artischocke, n +

ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-

der Spargel +

ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-

die Avocado, s +

ಅವೊಕಾಡೊ

-

die Bohnen, (Pl.) +

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-

die Paprika, s +

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

der Brokkoli, - +

ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-

der Kohl +

ಎಲೆ ಕೋಸು

-

der Kohlrabi, - +

ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-

die Karotte, n +

ಕ್ಯಾರೆಟ್

-

der Blumenkohl +

ಹೂಕೋಸು

-

der Sellerie +

ಸೆಲೆರಿ

-

der Chicorée +

ಚಿಕೋರಿ

-

der Chili +

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

der Mais +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-

die Gurke, n +

ಸೌತೆಕಾಯಿ

-

die Aubergine, n +

ಬದನೆಕಾಯಿ

-

der Fenchel, - +

ಫೆನೆಲ್

-

der Knoblauch +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-

der Grünkohl +

ಹಸಿರು ಕೋಸು

-

der Mangold +

ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-

der Lauch +

ಲೀಕ್

-

der Kopfsalat, e +

ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-

die Okra +

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-

die Olive, n +

ಓಲಿವ್

-

die Zwiebel, n +

ಈರುಳ್ಳಿ

-

die Petersilie +

ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-

die Erbse, n +

ಬಟಾಣಿ

-

der Kürbis, se +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-

die Kürbiskerne, (Pl.) +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-

das Radieschen, - +

ಮೂಲಂಗಿ

-

der Rotkohl +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

die Peperoni, s +

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

der Spinat +

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-

die Süßkartoffel, n +

ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-

die Tomate, n +

ಟೊಮೆಟೊ

-

das Gemüse +

ತರಕಾರಿಗಳು

-

die Zucchini, s +

ಝುಚ್ಚಿನಿ

-
der Rosenkohl
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
die Artischocke, n
ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-
der Spargel
ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-
die Avocado, s
ಅವೊಕಾಡೊ

-
die Bohnen, (Pl.)
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-
die Paprika, s
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
der Brokkoli, -
ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-
der Kohl
ಎಲೆ ಕೋಸು

-
der Kohlrabi, -
ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-
die Karotte, n
ಕ್ಯಾರೆಟ್

-
der Blumenkohl
ಹೂಕೋಸು

-
der Sellerie
ಸೆಲೆರಿ

-
der Chicorée
ಚಿಕೋರಿ

-
der Chili
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
der Mais
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-
die Gurke, n
ಸೌತೆಕಾಯಿ

-
die Aubergine, n
ಬದನೆಕಾಯಿ

-
der Fenchel, -
ಫೆನೆಲ್

-
der Knoblauch
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-
der Grünkohl
ಹಸಿರು ಕೋಸು

-
der Mangold
ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-
der Lauch
ಲೀಕ್

-
der Kopfsalat, e
ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-
die Okra
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-
die Olive, n
ಓಲಿವ್

-
die Zwiebel, n
ಈರುಳ್ಳಿ

-
die Petersilie
ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-
die Erbse, n
ಬಟಾಣಿ

-
der Kürbis, se
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-
die Kürbiskerne, (Pl.)
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-
das Radieschen, -
ಮೂಲಂಗಿ

-
der Rotkohl
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
die Peperoni, s
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
der Spinat
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-
die Süßkartoffel, n
ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-
die Tomate, n
ಟೊಮೆಟೊ

-
das Gemüse
ತರಕಾರಿಗಳು

-
die Zucchini, s
ಝುಚ್ಚಿನಿ