ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialien

-

das Messing

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

der Zement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

die Keramik, en

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

das Tuch, "er

ಅರಿವೆ

-

der Stoff, e

ಬಟ್ಟೆ

-

die Baumwolle

ಹತ್ತಿ

-

das Kristall, e

ಹರಳು

-

der Schmutz

ಕೊಳೆ

-

der Leim

ಗೋಂದು

-

das Leder

ಚರ್ಮ

-

das Öl, e

ಎಣ್ಣೆ

-

das Pulver, -

ಹುಡಿ

-

das Salz, e

ಉಪ್ಪು

-

der Sand

ಮರಳು

-

der Schrott

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

das Silber

ಬೆಳ್ಳಿ

-

der Stein, e

ಕಲ್ಲು

-

das Stroh

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

die Wolle

ಉಣ್ಣೆ

-
das Messing
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
der Zement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
die Keramik, en
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
das Tuch, "er
ಅರಿವೆ

-
der Stoff, e
ಬಟ್ಟೆ

-
die Baumwolle
ಹತ್ತಿ

-
das Kristall, e
ಹರಳು

-
der Schmutz
ಕೊಳೆ

-
der Leim
ಗೋಂದು

-
das Leder
ಚರ್ಮ

-
das Metall, e
ಲೋಹ

-
das Öl, e
ಎಣ್ಣೆ

-
das Pulver, -
ಹುಡಿ

-
das Salz, e
ಉಪ್ಪು

-
der Sand
ಮರಳು

-
der Schrott
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
das Silber
ಬೆಳ್ಳಿ

-
der Stein, e
ಕಲ್ಲು

-
das Stroh
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
das Holz, "er
ಮರ

-
die Wolle
ಉಣ್ಣೆ