ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialien

-

das Messing +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

der Zement +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

die Keramik, en +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

das Tuch, "er +

ಅರಿವೆ

-

der Stoff, e +

ಬಟ್ಟೆ

-

die Baumwolle +

ಹತ್ತಿ

-

das Kristall, e +

ಹರಳು

-

der Schmutz +

ಕೊಳೆ

-

der Leim +

ಗೋಂದು

-

das Leder +

ಚರ್ಮ

-

das Metall, e +

ಲೋಹ

-

das Öl, e +

ಎಣ್ಣೆ

-

das Pulver, - +

ಹುಡಿ

-

das Salz, e +

ಉಪ್ಪು

-

der Sand +

ಮರಳು

-

der Schrott +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

das Silber +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

der Stein, e +

ಕಲ್ಲು

-

das Stroh +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

das Holz, "er +

ಮರ

-

die Wolle +

ಉಣ್ಣೆ

-
das Messing
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
der Zement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
die Keramik, en
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
das Tuch, "er
ಅರಿವೆ

-
der Stoff, e
ಬಟ್ಟೆ

-
die Baumwolle
ಹತ್ತಿ

-
das Kristall, e
ಹರಳು

-
der Schmutz
ಕೊಳೆ

-
der Leim
ಗೋಂದು

-
das Leder
ಚರ್ಮ

-
das Metall, e
ಲೋಹ

-
das Öl, e
ಎಣ್ಣೆ

-
das Pulver, -
ಹುಡಿ

-
das Salz, e
ಉಪ್ಪು

-
der Sand
ಮರಳು

-
der Schrott
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
das Silber
ಬೆಳ್ಳಿ

-
der Stein, e
ಕಲ್ಲು

-
das Stroh
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
das Holz, "er
ಮರ

-
die Wolle
ಉಣ್ಣೆ