ಕಲೆ     
Künste

-

der Beifall +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

die Kunst, "e +

ಕಲೆ

-

die Verbeugung, en +

ಬಾಗು

-

der Pinsel, - +

ಕುಂಚ

-

das Malbuch, "er +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

die Tänzerin, nen +

ನರ್ತಕಿ

-

die Zeichnung, en +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

die Galerie, n +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

das Glasfenster, - +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

das Graffiti, s +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

das Kunsthandwerk, e +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

das Mosaik, en +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

die Wandmalerei, en +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

das Museum, Museen +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

die Aufführung, en +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

das Bild, er +

ಚಿತ್ರ

-

das Gedicht, e +

ಕವನ

-

die Skulptur, en +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

das Lied, er +

ಹಾಡು

-

die Statue, n +

ವಿಗ್ರಹ

-

die Wasserfarbe, n +

ಜಲವರ್ಣ

-
der Beifall
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
die Kunst, "e
ಕಲೆ

-
die Verbeugung, en
ಬಾಗು

-
der Pinsel, -
ಕುಂಚ

-
das Malbuch, "er
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
die Tänzerin, nen
ನರ್ತಕಿ

-
die Zeichnung, en
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
die Galerie, n
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
das Glasfenster, -
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
das Graffiti, s
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
das Kunsthandwerk, e
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
das Mosaik, en
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
die Wandmalerei, en
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
das Museum, Museen
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
die Aufführung, en
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
das Bild, er
ಚಿತ್ರ

-
das Gedicht, e
ಕವನ

-
die Skulptur, en
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
das Lied, er
ಹಾಡು

-
die Statue, n
ವಿಗ್ರಹ

-
die Wasserfarbe, n
ಜಲವರ್ಣ