ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Große Tiere

-

der Alligator, en +

ಮೊಸಳೆ

-

das Geweih, e +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

der Pavian, e +

ಬಬೂನ್

-

der Bär, en +

ಕರಡಿ

-

der Büffel, - +

ಎಮ್ಮೆ

-

das Kamel, e +

ಒಂಟೆ

-

der Gepard, e +

ಚಿರತೆ

-

die Kuh, "e +

ಹಸು

-

das Krokodil, e +

ಮೊಸಳೆ

-

der Dinosaurier, e +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

der Esel, - +

ಕತ್ತೆ

-

der Drachen, - +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

der Elefant, en +

ಆನೆ

-

die Giraffe, n +

ಜಿರಾಫೆ

-

der Gorilla, s +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

das Nilpferd, e +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

das Pferd, e +

ಕುದುರೆ

-

das Känguru, s +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

der Leopard, en +

ಚಿರತೆ

-

der Löwe, n +

ಸಿಂಹ

-

das Lama, s +

ಲಾಮ

-

der Luchs, e +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

das Monster, - +

ರಾಕ್ಷಸ

-

der Elch, e +

ಮೂಸ್

-

der Strauß, e +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

der Pandabär, en +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

das Schwein, e +

ಹಂದಿ

-

der Eisbär, en +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

der Puma, s +

ಪೂಮಾ

-

das Nashorn, "er +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

der Hirsch, e +

ಕಡವೆ

-

der Tiger, - +

ಹುಲಿ

-

das Walross, s +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

das Wildpferd, e +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

das Zebra, s +

ಝೀಬ್ರಾ

-
der Alligator, en
ಮೊಸಳೆ

-
das Geweih, e
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
der Pavian, e
ಬಬೂನ್

-
der Bär, en
ಕರಡಿ

-
der Büffel, -
ಎಮ್ಮೆ

-
das Kamel, e
ಒಂಟೆ

-
der Gepard, e
ಚಿರತೆ

-
die Kuh, "e
ಹಸು

-
das Krokodil, e
ಮೊಸಳೆ

-
der Dinosaurier, e
ಡೈನೋಸಾರ್

-
der Esel, -
ಕತ್ತೆ

-
der Drachen, -
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
der Elefant, en
ಆನೆ

-
die Giraffe, n
ಜಿರಾಫೆ

-
der Gorilla, s
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
das Nilpferd, e
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
das Pferd, e
ಕುದುರೆ

-
das Känguru, s
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
der Leopard, en
ಚಿರತೆ

-
der Löwe, n
ಸಿಂಹ

-
das Lama, s
ಲಾಮ

-
der Luchs, e
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
das Monster, -
ರಾಕ್ಷಸ

-
der Elch, e
ಮೂಸ್

-
der Strauß, e
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
der Pandabär, en
ಪ್ಯಾಂಡ

-
das Schwein, e
ಹಂದಿ

-
der Eisbär, en
ಹಿಮಕರಡಿ

-
der Puma, s
ಪೂಮಾ

-
das Nashorn, "er
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
der Hirsch, e
ಕಡವೆ

-
der Tiger, -
ಹುಲಿ

-
das Walross, s
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
das Wildpferd, e
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
das Zebra, s
ಝೀಬ್ರಾ