ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Kleine Tiere

-

die Ameise, n +

ಇರುವೆ

-

der Käfer, - +

ಜೀರುಂಡೆ

-

der Vogel, " +

ಪಕ್ಷಿ

-

der Vogelkäfig, e +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

das Vogelhaus, "er +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

die Hummel, n +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

der Schmetterling, e +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

die Raupe, n +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

der Tausendfüßler, - +

ಜರಿ

-

die Krabbe, n +

ಏಡಿ

-

die Fliege, n +

ನೊಣ

-

der Frosch, "e +

ಕಪ್ಪೆ

-

der Goldfisch, e +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

die Heuschrecke, n +

ಮಿಡಿತೆ

-

das Meerschweinchen, - +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

der Hamster, - +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

der Igel, - +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

der Kolibri, s +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

der Leguan, e +

ಉಡ

-

das Insekt, en +

ಕೀಟ

-

die Qualle, n +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

das Kätzchen, - +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

der Marienkäfer, - +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

die Eidechse, n +

ಹಲ್ಲಿ

-

die Laus, "e +

ಹೇನು

-

das Murmeltier, e +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

die Mücke, n +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

die Maus, "e +

ಇಲಿ

-

die Auster, n +

ಸಿಂಪಿ

-

der Skorpion, e +

ಚೇಳು

-

das Seepferdchen, - +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

die Muschel, n +

ಚಿಪ್ಪು

-

die Garnele, n +

ಸೀಗಡಿ

-

die Spinne, n +

ಜೇಡ

-

das Spinnennetz, e +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

der Seestern, e +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

die Wespe, n +

ಕಣಜ

-
die Ameise, n
ಇರುವೆ

-
der Käfer, -
ಜೀರುಂಡೆ

-
der Vogel, "
ಪಕ್ಷಿ

-
der Vogelkäfig, e
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
das Vogelhaus, "er
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
die Hummel, n
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
der Schmetterling, e
ಚಿಟ್ಟೆ

-
die Raupe, n
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
der Tausendfüßler, -
ಜರಿ

-
die Krabbe, n
ಏಡಿ

-
die Fliege, n
ನೊಣ

-
der Frosch, "e
ಕಪ್ಪೆ

-
der Goldfisch, e
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
die Heuschrecke, n
ಮಿಡಿತೆ

-
das Meerschweinchen, -
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
der Hamster, -
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
der Igel, -
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
der Kolibri, s
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
der Leguan, e
ಉಡ

-
das Insekt, en
ಕೀಟ

-
die Qualle, n
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
das Kätzchen, -
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
der Marienkäfer, -
ಲೇಡಿಬಗ್

-
die Eidechse, n
ಹಲ್ಲಿ

-
die Laus, "e
ಹೇನು

-
das Murmeltier, e
ಮಾರ್ಮಟ್

-
die Mücke, n
ಸೊಳ್ಳೆ

-
die Maus, "e
ಇಲಿ

-
die Auster, n
ಸಿಂಪಿ

-
der Skorpion, e
ಚೇಳು

-
das Seepferdchen, -
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
die Muschel, n
ಚಿಪ್ಪು

-
die Garnele, n
ಸೀಗಡಿ

-
die Spinne, n
ಜೇಡ

-
das Spinnennetz, e
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
der Seestern, e
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
die Wespe, n
ಕಣಜ