ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Technology

-

air pump +

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

aerial photo +

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

ball bearing +

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

battery +

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

bicycle chain +

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

cable +

ಹೊರಜಿ

-

cable reel +

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

camera +

ಕ್ಯಾಮರ

-

cassette +

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

charger +

ಚಾರ್ಜರ್

-

cockpit +

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

cogwheel +

ಚಾಲಕದಂತ

-

combination lock +

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

computer +

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

crane +

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

desktop +

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

drilling rig +

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

drive +

ಡ್ರೈವ್

-

dvd +

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

electric motor +

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

energy +

ಶಕ್ತಿ

-

excavator +

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

fax machine +

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

film camera +

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

floppy disk +

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

goggles +

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

hard disk +

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

joystick +

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

key +

ಕೀಲಿ

-

landing +

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

laptop +

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

lawnmower +

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

lens +

ಲೆನ್ಸು

-

machine +

ಯಂತ್ರ

-

marine propeller +

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

mine +

ಗಣಿ

-

multiple socket +

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

printer +

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

program +

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

propeller +

ಚಾಲಕದಂಡ

-

pump +

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

record player +

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

remote control +

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

robot +

ರೊಬೊಟ್

-

satellite antenna +

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

sewing machine +

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

slide film +

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

solar technology +

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

space shuttle +

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

steamroller +

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

suspension +

ಜೋಲು

-

switch +

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

tape measure +

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

technology +

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

telephone +

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

telephoto lens +

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

telescope +

ದೂರದರ್ಶಕ

-

usb flash drive +

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

valve +

ಕವಾಟ

-

video camera +

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

voltage +

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

water wheel +

ನೀರು ರಾಟೆ

-

wind turbine +

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

windmill +

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
air pump
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
aerial photo
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
ball bearing
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
battery
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
bicycle chain
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
cable
ಹೊರಜಿ

-
cable reel
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
camera
ಕ್ಯಾಮರ

-
cassette
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
charger
ಚಾರ್ಜರ್

-
cockpit
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
cogwheel
ಚಾಲಕದಂತ

-
combination lock
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
computer
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
crane
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
desktop
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
drilling rig
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
drive
ಡ್ರೈವ್

-
dvd
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
electric motor
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
energy
ಶಕ್ತಿ

-
excavator
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
fax machine
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
film camera
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
floppy disk
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
goggles
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
hard disk
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
joystick
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
key
ಕೀಲಿ

-
landing
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
laptop
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
lawnmower
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
lens
ಲೆನ್ಸು

-
machine
ಯಂತ್ರ

-
marine propeller
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
mine
ಗಣಿ

-
multiple socket
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
printer
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
program
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
propeller
ಚಾಲಕದಂಡ

-
pump
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
record player
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
remote control
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
robot
ರೊಬೊಟ್

-
satellite antenna
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
sewing machine
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
slide film
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
solar technology
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
space shuttle
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
steamroller
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
suspension
ಜೋಲು

-
switch
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
tape measure
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
technology
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
telephone
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
telephoto lens
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
telescope
ದೂರದರ್ಶಕ

-
usb flash drive
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
valve
ಕವಾಟ

-
video camera
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
voltage
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
water wheel
ನೀರು ರಾಟೆ

-
wind turbine
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
windmill
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ