ನಗರ     
City

-

airport

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-

apartment building

ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-

bench

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

big city

ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-

bike path

ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-

boat harbor

ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-

capital

ರಾಜಧಾನಿ

-

carillon

ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-

cemetery

ಸ್ಮಶಾನ

-

cinema

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-

city

ನಗರ

-

city map

ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-

crime

ಅಪರಾಧ

-

demonstration

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

fair

ಜಾತ್ರೆ

-

fire brigade

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-

fountain

ಕಾರಂಜಿ

-

harbor / harbour

ಬಂದರು

-

hotel

ವಸತಿಗೃಹ

-

hydrant

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-

landmark

ಹೆಗ್ಗುರುತು

-

mailbox

ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

neighborhood

ನೆರೆಹೊರೆ

-

neon light

ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-

nightclub

ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-

old town

ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-

opera

ಗೀತನಾಟಕ

-

park

ಉದ್ಯಾನವನ

-

park bench

ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-

parking lot

ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-

phone booth

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-

postal code (ZIP)

ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-

prison

ಸೆರೆಮನೆ

-

pub

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-

sights

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-

skyline

ದಿಗಂತ

-

street light

ಬೀದಿ ದೀಪ

-

tourist office

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-

tower

ಗೋಪುರ

-

tunnel

ಸುರಂಗ

-

vehicle

ವಾಹನ

-

village

ಹಳ್ಳಿ

-

water tower

ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ

-
airport
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-
apartment building
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-
bench
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
big city
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-
bike path
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-
boat harbor
ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-
capital
ರಾಜಧಾನಿ

-
carillon
ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-
cemetery
ಸ್ಮಶಾನ

-
cinema
ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-
city
ನಗರ

-
city map
ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-
crime
ಅಪರಾಧ

-
demonstration
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
fair
ಜಾತ್ರೆ

-
fire brigade
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-
fountain
ಕಾರಂಜಿ

-
garbage
ಕಸ

-
harbor / harbour
ಬಂದರು

-
hotel
ವಸತಿಗೃಹ

-
hydrant
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-
landmark
ಹೆಗ್ಗುರುತು

-
mailbox
ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
neighborhood
ನೆರೆಹೊರೆ

-
neon light
ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-
nightclub
ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-
old town
ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-
opera
ಗೀತನಾಟಕ

-
park
ಉದ್ಯಾನವನ

-
park bench
ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-
parking lot
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-
phone booth
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-
postal code (ZIP)
ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-
prison
ಸೆರೆಮನೆ

-
pub
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-
sights
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-
skyline
ದಿಗಂತ

-
street light
ಬೀದಿ ದೀಪ

-
tourist office
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-
tower
ಗೋಪುರ

-
tunnel
ಸುರಂಗ

-
vehicle
ವಾಹನ

-
village
ಹಳ್ಳಿ

-
water tower
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ