ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Architecture

-

architecture +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arena +

ಅಖಾಡ

-

barn +

ಕಣಜ

-

baroque +

ಬಾರೋಕ್

-

block +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

brick house +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

bridge +

ಸೇತುವೆ

-

building +

ಕಟ್ಟಡ

-

castle +

ಕೋಟೆ

-

cathedral +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

column +

ಕಂಬ

-

construction site +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

dome +

ಗುಮ್ಮಟ

-

facade +

ಮುಖಭಾಗ

-

football stadium +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

fort +

ದುರ್ಗ

-

gable +

ಚಂದಾಯ

-

gate +

ದ್ವಾರ

-

half-timbered house +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

lighthouse +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

mosque +

ಮಸೀದಿ

-

obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

office building +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

roof +

ತಾರಸಿ

-

ruin +

ಅವಶೇಷ

-

scaffold +

ಸಾರುವೆ

-

skyscraper +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

suspension bridge +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

tile +

ಹೆಂಚು

-
architecture
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arena
ಅಖಾಡ

-
barn
ಕಣಜ

-
baroque
ಬಾರೋಕ್

-
block
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
brick house
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
bridge
ಸೇತುವೆ

-
building
ಕಟ್ಟಡ

-
castle
ಕೋಟೆ

-
cathedral
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
column
ಕಂಬ

-
construction site
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
dome
ಗುಮ್ಮಟ

-
facade
ಮುಖಭಾಗ

-
football stadium
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
fort
ದುರ್ಗ

-
gable
ಚಂದಾಯ

-
gate
ದ್ವಾರ

-
half-timbered house
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
lighthouse
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
mosque
ಮಸೀದಿ

-
obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
office building
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
roof
ತಾರಸಿ

-
ruin
ಅವಶೇಷ

-
scaffold
ಸಾರುವೆ

-
skyscraper
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
suspension bridge
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
tile
ಹೆಂಚು