ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು     
Kitchen appliances

-

bowl +

ಬೋಗುಣಿ

-

coffee machine +

ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರ

-

cooking pot +

ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ

-

cutlery +

ಚೂರಿ, ಕತ್ತರಿ

-

cutting board +

ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಣೆ

-

dishes +

ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

-

dishwasher +

ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ

-

dust bin +

ಕಸದ ಡಬ್ಬ

-

electric stove +

ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ

-

faucet +

ಸುರಿಗೊಳವೆ

-

fondue +

ಫೊಂಡ್ಯು

-

fork +

ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ

-

frying pan +

ಬಾಂಡಲೆ

-

garlic press +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

gas stove +

ಅನಿಲದ ಒಲೆ

-

grill +

ಸರಳು ಕಾವಲಿ

-

knife +

ಚಾಕು

-

ladle +

ಸೌಟು

-

microwave +

ಮೈಕ್ರೊವೇವ್

-

napkin +

ಕೈಚೌಕ

-

nutcracker +

ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ

-

pan +

ತವ

-

plate +

ತಟ್ಟೆ

-

refrigerator +

ಶೀತಕ

-

spoon +

ಚಮಚ

-

tablecloth +

ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ

-

toaster +

ಬ್ರೆಡ್ ಸುಡುವ ಸಾಧನ

-

tray +

ಹರಿವಾಣ

-

washing machine +

ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯುವ ಯಂತ್ರ

-

whisk +

ಕಡಗೋಲು

-
bowl
ಬೋಗುಣಿ

-
coffee machine
ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರ

-
cooking pot
ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ

-
cutlery
ಚೂರಿ, ಕತ್ತರಿ

-
cutting board
ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಣೆ

-
dishes
ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

-
dishwasher
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ

-
dust bin
ಕಸದ ಡಬ್ಬ

-
electric stove
ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ

-
faucet
ಸುರಿಗೊಳವೆ

-
fondue
ಫೊಂಡ್ಯು

-
fork
ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ

-
frying pan
ಬಾಂಡಲೆ

-
garlic press
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
gas stove
ಅನಿಲದ ಒಲೆ

-
grill
ಸರಳು ಕಾವಲಿ

-
knife
ಚಾಕು

-
ladle
ಸೌಟು

-
microwave
ಮೈಕ್ರೊವೇವ್

-
napkin
ಕೈಚೌಕ

-
nutcracker
ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ

-
pan
ತವ

-
plate
ತಟ್ಟೆ

-
refrigerator
ಶೀತಕ

-
spoon
ಚಮಚ

-
tablecloth
ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ

-
toaster
ಬ್ರೆಡ್ ಸುಡುವ ಸಾಧನ

-
tray
ಹರಿವಾಣ

-
washing machine
ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯುವ ಯಂತ್ರ

-
whisk
ಕಡಗೋಲು