ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materials

-

brass +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

ceramic +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

cloth +

ಅರಿವೆ

-

cloth +

ಬಟ್ಟೆ

-

cotton +

ಹತ್ತಿ

-

crystal +

ಹರಳು

-

dirt +

ಕೊಳೆ

-

glue +

ಗೋಂದು

-

leather +

ಚರ್ಮ

-

metal +

ಲೋಹ

-

oil +

ಎಣ್ಣೆ

-

powder +

ಹುಡಿ

-

salt +

ಉಪ್ಪು

-

sand +

ಮರಳು

-

scrap +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

silver +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

stone +

ಕಲ್ಲು

-

straw +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

wood +

ಮರ

-

wool +

ಉಣ್ಣೆ

-
brass
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
ceramic
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
cloth
ಅರಿವೆ

-
cloth
ಬಟ್ಟೆ

-
cotton
ಹತ್ತಿ

-
crystal
ಹರಳು

-
dirt
ಕೊಳೆ

-
glue
ಗೋಂದು

-
leather
ಚರ್ಮ

-
metal
ಲೋಹ

-
oil
ಎಣ್ಣೆ

-
powder
ಹುಡಿ

-
salt
ಉಪ್ಪು

-
sand
ಮರಳು

-
scrap
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
silver
ಬೆಳ್ಳಿ

-
stone
ಕಲ್ಲು

-
straw
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
wood
ಮರ

-
wool
ಉಣ್ಣೆ