ಆರೋಗ್ಯ     
Health

-

ambulance +

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-

bandage +

ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-

birth +

ಜನನ

-

blood pressure +

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-

body care +

ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-

cold +

ನೆಗಡಿ

-

cream +

ಲೇಪ

-

crutch +

ಊರುಗೋಲು

-

examination +

ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-

exhaustion +

ದಣಿವು

-

face mask +

ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-

first-aid box +

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

healing +

ಉಪಶಮನ

-

health +

ಆರೋಗ್ಯ

-

hearing aid +

ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-

hospital +

ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-

injection +

ಸೂಜಿಮದ್ದು

-

injury +

ಗಾಯ

-

makeup +

ಪ್ರಸಾಧನ

-

massage +

ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-

medicine +

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

medicine +

ಔಷಧಿ

-

mortar +

ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-

mouth guard +

ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-

nail clipper +

ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-

obesity +

ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-

operation +

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-

pain +

ನೋವು

-

perfume +

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-

pill +

ಮಾತ್ರೆ

-

pregnancy +

ಬಸಿರು

-

razor +

ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-

shave +

ಕ್ಷೌರ

-

shaving brush +

ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-

sleep +

ನಿದ್ರೆ

-

smoker +

ಧೂಮಪಾನಿ

-

smoking ban +

ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-

sunscreen +

ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-

swab +

ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-

toothbrush +

ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-

toothpaste +

ದಂತ ಮಂಜನ

-

toothpick +

ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-

victim +

ಬಲಿಪಶು

-

weighing scale +

ತಕ್ಕಡಿ

-

wheelchair +

ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ

-
ambulance
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-
bandage
ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-
birth
ಜನನ

-
blood pressure
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-
body care
ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-
cold
ನೆಗಡಿ

-
cream
ಲೇಪ

-
crutch
ಊರುಗೋಲು

-
examination
ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-
exhaustion
ದಣಿವು

-
face mask
ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-
first-aid box
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
healing
ಉಪಶಮನ

-
health
ಆರೋಗ್ಯ

-
hearing aid
ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-
hospital
ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-
injection
ಸೂಜಿಮದ್ದು

-
injury
ಗಾಯ

-
makeup
ಪ್ರಸಾಧನ

-
massage
ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-
medicine
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
medicine
ಔಷಧಿ

-
mortar
ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-
mouth guard
ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-
nail clipper
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-
obesity
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-
operation
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-
pain
ನೋವು

-
perfume
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-
pill
ಮಾತ್ರೆ

-
pregnancy
ಬಸಿರು

-
razor
ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-
shave
ಕ್ಷೌರ

-
shaving brush
ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-
sleep
ನಿದ್ರೆ

-
smoker
ಧೂಮಪಾನಿ

-
smoking ban
ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-
sunscreen
ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-
swab
ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-
toothbrush
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-
toothpaste
ದಂತ ಮಂಜನ

-
toothpick
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-
victim
ಬಲಿಪಶು

-
weighing scale
ತಕ್ಕಡಿ

-
wheelchair
ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ