ಕಲೆ     
Arts

-

applause +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

art +

ಕಲೆ

-

bow +

ಬಾಗು

-

brush +

ಕುಂಚ

-

coloring book +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

dancer +

ನರ್ತಕಿ

-

drawing +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

gallery +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

glass window +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

handicraft +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mosaic +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

mural +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

museum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

performance +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

picture +

ಚಿತ್ರ

-

poem +

ಕವನ

-

sculpture +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

song +

ಹಾಡು

-

statue +

ವಿಗ್ರಹ

-

water color +

ಜಲವರ್ಣ

-
applause
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
art
ಕಲೆ

-
bow
ಬಾಗು

-
brush
ಕುಂಚ

-
coloring book
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
dancer
ನರ್ತಕಿ

-
drawing
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
gallery
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
glass window
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
handicraft
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mosaic
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
mural
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
museum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
performance
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
picture
ಚಿತ್ರ

-
poem
ಕವನ

-
sculpture
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
song
ಹಾಡು

-
statue
ವಿಗ್ರಹ

-
water color
ಜಲವರ್ಣ