ಮನೆ     
Loĝejo

-

la klimatizilo +

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-

la apartamento +

ಮನೆ

-

la balkono +

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-

la kelo +

ತಳಮನೆ

-

la banujo +

ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-

la banĉambro +

ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-

la sonorilo +

ಗಂಟೆ

-

la latkurteno +

ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-

la kamentubo +

ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-

la purigada produkto +

ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-

la malvarmigilo +

ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-

la verŝotablo +

ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-

la fendeto +

ಬಿರುಕು

-

la kuseno +

ಮೆತ್ತೆ

-

la pordo +

ಬಾಗಿಲು

-

la pordofrapilo +

ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-

la rubujo +

ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-

la lifto +

ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-

la enirejo +

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-

la barilo +

ಬೇಲಿ

-

la fajro-alarmo +

ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-

la kameno +

ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-

la flora poto +

ಹೂವಿನಕುಂಡ

-

la aŭtejo +

ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-

la ĝardeno +

ಉದ್ಯಾನ

-

la hejtado +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

la domo +

ಮನೆ

-

la domo-numero +

ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-

la gladtabulo +

ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-

la kuirejo +

ಅಡಿಗೆಮನೆ

-

la posedanto +

ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-

la lumŝaltilo +

ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-

la salono +

ಹಜಾರ

-

la leterkesto +

ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la marmoro +

ಅಮೃತಶಿಲೆ

-

la kontaktingo +

ಹೊರಗಿಂಡಿ

-

la naĝejo +

ಈಜುಕೊಳ

-

la verando +

ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-

la radiatoro +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

la translokiĝo +

ಸ್ಥಳಾಂತರ

-

la luado +

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-

la necesejo +

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-

la tegmentaj tegoloj +

ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-

la duŝo +

ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-

la ŝtuparo +

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-

la forno +

ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-

la laborĉambro +

ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-

la krano +

ನಲ್ಲಿ

-

la kahelo +

ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-

la necesejo +

ಶೌಚಾಲಯ

-

la polvosuĉilo +

ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-

la muro +

ಗೋಡೆ

-

la murpapero +

ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-

la fenestro +

ಕಿಟಕಿ

-
la klimatizilo
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-
la apartamento
ಮನೆ

-
la balkono
ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-
la kelo
ತಳಮನೆ

-
la banujo
ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-
la banĉambro
ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-
la sonorilo
ಗಂಟೆ

-
la latkurteno
ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-
la kamentubo
ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-
la purigada produkto
ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-
la malvarmigilo
ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-
la verŝotablo
ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-
la fendeto
ಬಿರುಕು

-
la kuseno
ಮೆತ್ತೆ

-
la pordo
ಬಾಗಿಲು

-
la pordofrapilo
ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-
la rubujo
ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-
la lifto
ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-
la enirejo
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-
la barilo
ಬೇಲಿ

-
la fajro-alarmo
ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-
la kameno
ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-
la flora poto
ಹೂವಿನಕುಂಡ

-
la aŭtejo
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-
la ĝardeno
ಉದ್ಯಾನ

-
la hejtado
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
la domo
ಮನೆ

-
la domo-numero
ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-
la gladtabulo
ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-
la kuirejo
ಅಡಿಗೆಮನೆ

-
la posedanto
ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-
la lumŝaltilo
ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-
la salono
ಹಜಾರ

-
la leterkesto
ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la marmoro
ಅಮೃತಶಿಲೆ

-
la kontaktingo
ಹೊರಗಿಂಡಿ

-
la naĝejo
ಈಜುಕೊಳ

-
la verando
ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-
la radiatoro
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
la translokiĝo
ಸ್ಥಳಾಂತರ

-
la luado
ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-
la necesejo
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-
la tegmentaj tegoloj
ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-
la duŝo
ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-
la ŝtuparo
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-
la forno
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-
la laborĉambro
ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-
la krano
ನಲ್ಲಿ

-
la kahelo
ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-
la necesejo
ಶೌಚಾಲಯ

-
la polvosuĉilo
ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-
la muro
ಗೋಡೆ

-
la murpapero
ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-
la fenestro
ಕಿಟಕಿ