ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು     
Kuirejaj aparatoj

-

la bovlo +

ಬೋಗುಣಿ

-

la kafmaŝino +

ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರ

-

la kaserolo +

ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ

-

la manĝilaro +

ಚೂರಿ, ಕತ್ತರಿ

-

la haktabulo +

ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಣೆ

-

la vazaro +

ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

-

la telerlavilo +

ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ

-

la rubujo +

ಕಸದ ಡಬ್ಬ

-

la elektra kuirfornelo +

ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ

-

la krano +

ಸುರಿಗೊಳವೆ

-

la fonduo +

ಫೊಂಡ್ಯು

-

la forko +

ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ

-

la pato +

ಬಾಂಡಲೆ

-

la ajlopremilo +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

la gasa kuirfornelo +

ಅನಿಲದ ಒಲೆ

-

la rostokrado +

ಸರಳು ಕಾವಲಿ

-

la tranĉilo +

ಚಾಕು

-

la kulerego +

ಸೌಟು

-

la mikroonda forno +

ಮೈಕ್ರೊವೇವ್

-

la buŝtuko +

ಕೈಚೌಕ

-

la nuksrompilo +

ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ

-

la pato +

ತವ

-

la telero +

ತಟ್ಟೆ

-

la fridujo +

ಶೀತಕ

-

la kulero +

ಚಮಚ

-

la tablotuko +

ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ

-

la panrostilo +

ಬ್ರೆಡ್ ಸುಡುವ ಸಾಧನ

-

la pleto +

ಹರಿವಾಣ

-

la lavmaŝino +

ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯುವ ಯಂತ್ರ

-

la kirlilo +

ಕಡಗೋಲು

-
la bovlo
ಬೋಗುಣಿ

-
la kafmaŝino
ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರ

-
la kaserolo
ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ

-
la manĝilaro
ಚೂರಿ, ಕತ್ತರಿ

-
la haktabulo
ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಣೆ

-
la vazaro
ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

-
la telerlavilo
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ

-
la rubujo
ಕಸದ ಡಬ್ಬ

-
la elektra kuirfornelo
ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ

-
la krano
ಸುರಿಗೊಳವೆ

-
la fonduo
ಫೊಂಡ್ಯು

-
la forko
ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ

-
la pato
ಬಾಂಡಲೆ

-
la ajlopremilo
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
la gasa kuirfornelo
ಅನಿಲದ ಒಲೆ

-
la rostokrado
ಸರಳು ಕಾವಲಿ

-
la tranĉilo
ಚಾಕು

-
la kulerego
ಸೌಟು

-
la mikroonda forno
ಮೈಕ್ರೊವೇವ್

-
la buŝtuko
ಕೈಚೌಕ

-
la nuksrompilo
ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ

-
la pato
ತವ

-
la telero
ತಟ್ಟೆ

-
la fridujo
ಶೀತಕ

-
la kulero
ಚಮಚ

-
la tablotuko
ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ

-
la panrostilo
ಬ್ರೆಡ್ ಸುಡುವ ಸಾಧನ

-
la pleto
ಹರಿವಾಣ

-
la lavmaŝino
ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯುವ ಯಂತ್ರ

-
la kirlilo
ಕಡಗೋಲು