ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialoj

-

la kupro

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

la cemento

ಸಿಮೆಂಟ್

-

la ceramiko

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

la teksaĵo

ಅರಿವೆ

-

la ŝtofo

ಬಟ್ಟೆ

-

la kotono

ಹತ್ತಿ

-

la kristalo

ಹರಳು

-

la malpuraĵo

ಕೊಳೆ

-

la gluo

ಗೋಂದು

-

la ledo

ಚರ್ಮ

-

la metalo

ಲೋಹ

-

la oleo

ಎಣ್ಣೆ

-

la pulvoro

ಹುಡಿ

-

la salo

ಉಪ್ಪು

-

la sablo

ಮರಳು

-

la feraĵo

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

la arĝento

ಬೆಳ್ಳಿ

-

la ŝtono

ಕಲ್ಲು

-

la pajlo

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

la lano

ಉಣ್ಣೆ

-
la kupro
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
la cemento
ಸಿಮೆಂಟ್

-
la ceramiko
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
la teksaĵo
ಅರಿವೆ

-
la ŝtofo
ಬಟ್ಟೆ

-
la kotono
ಹತ್ತಿ

-
la kristalo
ಹರಳು

-
la malpuraĵo
ಕೊಳೆ

-
la gluo
ಗೋಂದು

-
la ledo
ಚರ್ಮ

-
la metalo
ಲೋಹ

-
la oleo
ಎಣ್ಣೆ

-
la pulvoro
ಹುಡಿ

-
la salo
ಉಪ್ಪು

-
la sablo
ಮರಳು

-
la feraĵo
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
la arĝento
ಬೆಳ್ಳಿ

-
la ŝtono
ಕಲ್ಲು

-
la pajlo
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
la ligno
ಮರ

-
la lano
ಉಣ್ಣೆ