ಕಾರ್     
Aŭto

-

la aerfiltrilo +

ವಾಯು ಶೋಧಕ

-

la paneo +

ಕೆಡುವುದು

-

la loĝaŭto +

ಶಿಬಿರವಾಹನ

-

la aŭta baterio +

ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-

la infana seĝo +

ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-

la domaĝo +

ಹಾನಿ

-

la dizelo +

ಡೀಸೆಲ್

-

la ellastubo +

ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-

la pneŭa krevo +

ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-

la benzinstacio +

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-

la plenlumo +

ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

la kapoto +

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-

la kriko +

ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-

la benzinkruĉo +

ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-

la aŭtodetruejo +

ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-

la malantaŭo +

ಹಿಂಭಾಗ

-

la malantaŭa lumo +

ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

la retrospegulo +

ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-

la veturo +

ಸವಾರಿ

-

la radrango +

ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-

la sparkilo +

ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-

la rotacinombrilo +

ವೇಗಮಾಪಕ

-

la monpuno +

ದಂಡಪತ್ರ

-

la pneŭo +

ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-

la aŭtotrena servo +

ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-

la malnoveca aŭto +

ಪುರಾತನ ಕಾರು

-

la rado +

ಚಕ್ರ

-
la aerfiltrilo
ವಾಯು ಶೋಧಕ

-
la paneo
ಕೆಡುವುದು

-
la loĝaŭto
ಶಿಬಿರವಾಹನ

-
la aŭta baterio
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-
la infana seĝo
ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-
la domaĝo
ಹಾನಿ

-
la dizelo
ಡೀಸೆಲ್

-
la ellastubo
ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-
la pneŭa krevo
ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-
la benzinstacio
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-
la plenlumo
ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
la kapoto
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-
la kriko
ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-
la benzinkruĉo
ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-
la aŭtodetruejo
ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-
la malantaŭo
ಹಿಂಭಾಗ

-
la malantaŭa lumo
ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
la retrospegulo
ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-
la veturo
ಸವಾರಿ

-
la radrango
ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-
la sparkilo
ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-
la rotacinombrilo
ವೇಗಮಾಪಕ

-
la monpuno
ದಂಡಪತ್ರ

-
la pneŭo
ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-
la aŭtotrena servo
ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-
la malnoveca aŭto
ಪುರಾತನ ಕಾರು

-
la rado
ಚಕ್ರ