ಕಲೆ     
Artoj

-

la aplaŭdoj +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

la arto +

ಕಲೆ

-

la riverenco +

ಬಾಗು

-

la peniko +

ಕುಂಚ

-

la koloriglibro +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

la dancistino +

ನರ್ತಕಿ

-

la desegno +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

la galerio +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

la vitralo +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

la grafitio +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

la metio +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

la mozaiko +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

la mura pentraĵo +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

la muzeo +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

la seanco +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

la bildo +

ಚಿತ್ರ

-

la poemo +

ಕವನ

-

la skulptaĵo +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

la kanto +

ಹಾಡು

-

la statuo +

ವಿಗ್ರಹ

-

la akva farbo +

ಜಲವರ್ಣ

-
la aplaŭdoj
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
la arto
ಕಲೆ

-
la riverenco
ಬಾಗು

-
la peniko
ಕುಂಚ

-
la koloriglibro
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
la dancistino
ನರ್ತಕಿ

-
la desegno
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
la galerio
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
la vitralo
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
la grafitio
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
la metio
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
la mozaiko
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
la mura pentraĵo
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
la muzeo
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
la seanco
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
la bildo
ಚಿತ್ರ

-
la poemo
ಕವನ

-
la skulptaĵo
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
la kanto
ಹಾಡು

-
la statuo
ವಿಗ್ರಹ

-
la akva farbo
ಜಲವರ್ಣ