ಸಂಗೀತ     
Muziko

-

la akordiono +

ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-

la balalajko +

ಬಲಲೈಕಾ

-

la bando +

ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-

la banĝo +

ಬಾಂಜೊ

-

la klarneto +

ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-

la koncerto +

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-

la tamburo +

ಮದ್ದಲೆ

-

la drumo +

ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-

la fluto +

ಕೊಳಲು

-

la vostpiano +

ಪಿಯಾನೊ

-

la gitaro +

ಗಿಟಾರ್

-

la salono +

ಸಭಾಂಗಣ

-

la sintezilo +

ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-

la buŝharmoniko +

ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-

la muziko +

ಸಂಗೀತ

-

la pupitro +

ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-

la noto +

ಸ್ವರ

-

la orgeno +

ಆರ್ಗನ್

-

la piano +

ಪಿಯಾನೊ

-

la saksofono +

ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-

la kantisto +

ಹಾಡುಗಾರ

-

la kordo +

ತಂತಿ

-

la trumpeto +

ತುತ್ತೂರಿ

-

la trumpetisto +

ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-

la violono +

ಪಿಟೀಲು

-

la violonujo +

ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

la ksilofono +

ಸೈಲೋಫೋನ್

-
la akordiono
ಅಕ್ಕಾರ್ಡಿಯನ್

-
la balalajko
ಬಲಲೈಕಾ

-
la bando
ವಾದ್ಯ ವೃಂದ

-
la banĝo
ಬಾಂಜೊ

-
la klarneto
ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್

-
la koncerto
ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

-
la tamburo
ಮದ್ದಲೆ

-
la drumo
ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು

-
la fluto
ಕೊಳಲು

-
la vostpiano
ಪಿಯಾನೊ

-
la gitaro
ಗಿಟಾರ್

-
la salono
ಸಭಾಂಗಣ

-
la sintezilo
ಕೀಲಿ ಮಣೆ

-
la buŝharmoniko
ಮೌತ್ ಆರ್ಗನ್

-
la muziko
ಸಂಗೀತ

-
la pupitro
ಸಂಗೀತದ ಹಾಳೆಯ ನಿಲುವು

-
la noto
ಸ್ವರ

-
la orgeno
ಆರ್ಗನ್

-
la piano
ಪಿಯಾನೊ

-
la saksofono
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್

-
la kantisto
ಹಾಡುಗಾರ

-
la kordo
ತಂತಿ

-
la trumpeto
ತುತ್ತೂರಿ

-
la trumpetisto
ತುತ್ತೂರಿ ಊದುವವನು

-
la violono
ಪಿಟೀಲು

-
la violonujo
ಪಿಟೀಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
la ksilofono
ಸೈಲೋಫೋನ್