ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arkitekturo

-

la arkitekturo +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

la areno +

ಅಖಾಡ

-

la garbejo +

ಕಣಜ

-

la baroko +

ಬಾರೋಕ್

-

la konstruŝtono +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

la brika domo +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

la ponto +

ಸೇತುವೆ

-

la konstruaĵo +

ಕಟ್ಟಡ

-

la kastelo +

ಕೋಟೆ

-

la katedralo +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

la kolumno +

ಕಂಬ

-

la konstruejo +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

la kupolo +

ಗುಮ್ಮಟ

-

la fasado +

ಮುಖಭಾಗ

-

la futbala stadiono +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

la burgo +

ದುರ್ಗ

-

la gablo +

ಚಂದಾಯ

-

la pordego +

ದ್ವಾರ

-

la trabfaka domo +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

la lumturo +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

la monumento +

ಸ್ಮಾರಕ

-

la moskeo +

ಮಸೀದಿ

-

la obelisko +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

la oficeja konstruaĵo +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

la tegmento +

ತಾರಸಿ

-

la ruino +

ಅವಶೇಷ

-

la skafaldo +

ಸಾರುವೆ

-

la ĉielskrapanto +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

la pendoponto +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

la kahelo +

ಹೆಂಚು

-
la arkitekturo
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
la areno
ಅಖಾಡ

-
la garbejo
ಕಣಜ

-
la baroko
ಬಾರೋಕ್

-
la konstruŝtono
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
la brika domo
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
la ponto
ಸೇತುವೆ

-
la konstruaĵo
ಕಟ್ಟಡ

-
la kastelo
ಕೋಟೆ

-
la katedralo
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
la kolumno
ಕಂಬ

-
la konstruejo
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
la kupolo
ಗುಮ್ಮಟ

-
la fasado
ಮುಖಭಾಗ

-
la futbala stadiono
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
la burgo
ದುರ್ಗ

-
la gablo
ಚಂದಾಯ

-
la pordego
ದ್ವಾರ

-
la trabfaka domo
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
la lumturo
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
la monumento
ಸ್ಮಾರಕ

-
la moskeo
ಮಸೀದಿ

-
la obelisko
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
la oficeja konstruaĵo
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
la tegmento
ತಾರಸಿ

-
la ruino
ಅವಶೇಷ

-
la skafaldo
ಸಾರುವೆ

-
la ĉielskrapanto
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
la pendoponto
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
la kahelo
ಹೆಂಚು