ಸಂಚಾರ     
Tráfico

-

el accidente

ಅಪಘಾತ

-

la barrera

ಅಡ್ಡಗಟ್ಟು

-

la bicicleta

ಬೈಸಿಕಲ್

-

el autobús

ಬಸ್ಸು

-

el teleférico

ಹೊರಜಿ ಬಂಡಿ

-

el coche

ಕಾರ್

-

la caravana

ಕಾರವಾನ್/ ಚಲಿಸುವ ಮನೆ

-

el carruaje

ಬಂಡಿ

-

el abarrotamiento

ಜನಸಂದಣಿ

-

la carretera

ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ

-

el barco de crucero

ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು

-

la curva

ತಿರುವು

-

el callejón sin salida

ರಸ್ತೆಕೊನೆ

-

la salida

ನಿರ್ಗಮನ

-

el freno de emergencia

ತುರ್ತುತಡೆ

-

la entrada

ಪ್ರವೇಶ

-

la escalera mecánica

ಚರ ಸೋಪಾನ

-

el exceso de equipaje

ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಾಮಾನು

-

la salida

ನಿರ್ಗಮನ

-

el ferri

ಹರಿಗೋಲು

-

el camión de bomberos

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬಂಡಿ

-

el vuelo

ಹಾರಾಟ

-

el vagón de mercancías

ಸರಕು ರವಾನೆ ಗಾಡಿ

-

la gasolina

ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ

-

el freno de mano

ಕೈತಡೆ

-

el helicóptero

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್

-

la autopista

ಹೆದ್ದಾರಿ

-

la casa flotante

ದೋಣಿಮನೆ

-

la bicicleta de señoras

ಹೆಂಗಸರ ಸೈಕಲ್

-

el giro a la izquierda

ಎಡ ತಿರುವು

-

el paso a nivel

ಹಾಯಿದಾರಿ

-

la locomotora

ಎಂಜಿನು

-

el mapa

ಭೂಪಟ

-

el metro

ಮೆಟ್ರೊ

-

el ciclomotor

ಮೊಪೆಡ್

-

la lancha

ಸ್ವಯಂಚಲಿ ದೋಣಿ

-

la motocicleta

ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್

-

el casco de motorista

ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-

el motociclista

ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ

-

la bicicleta de montaña

ಪರ್ವತ ಸೈಕಲ್

-

el paso de montaña

ಪರ್ವತದ ದಾಟು

-

la zona de prohibido adelantar

ವಾಹನ ದಾಟು ನಿಷೇಧ

-

el no fumador

ಧೂಮಪಾನ ರಹಿತ

-

la calle de sentido único

ಏಕಾಭಿಮುಖ ರಸ್ತೆ

-

el parquímetro

ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಪಕ

-

el pasajero

ಪ್ರಯಾಣಿಕ

-

el avión de pasajeros

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ

-

el peatón

ಪಾದಚಾರಿ

-

el avión

ವಿಮಾನ

-

el bache

ರಸ್ತೆ ಗುಣಿ

-

el avión de hélice

ಚಾಲಕದಂಡ ವಿಮಾನ

-

el rail

ಹಳಿ

-

el puente del ferrocarril

ರೈಲು ಸೇತುವೆ

-

el acceso

ಇಳಿಜಾರು

-

la preferencia

ದಾರಿಯ ಹಕ್ಕು

-

la carretera

ರಸ್ತೆ

-

la rotonda

ವೃತ್ತ

-

la fila de asientos

ಕುರ್ಚಿಗಳ ಸಾಲು

-

el scooter

ಸ್ಕೂಟರ್

-

el scooter

ಸ್ವಯಂಚಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್

-

la señal

ಕೈಮರ

-

el trineo

ಜಾರುಬಂಡಿ

-

la moto de nieve

ಸ್ವಯಂಚಲಿ ಜಾರುಬಂಡಿ

-

el límite de velocidad

ವೇಗದ ಪರಿಮಿತಿ

-

la estación

ನಿಲ್ದಾಣ

-

el barco de vapor

ಆವಿಯ ಹಡಗು

-

la parada

ನಿಲ್ದಾಣ

-

la señal de la calle

ರಸ್ತೆ ಹೆಸರುಕಂಬ

-

el cochecito para niños

ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡಿ

-

la estación de metro

ಸುರಂಗಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣ

-

el taxi

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ

-

el billete

ಪ್ರಯಾಣದ ಚೀಟಿ

-

el horario

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

-

la vía

ಹಳಿ

-

el cambio de vía

ಕೀಲುಕಂಬಿ

-

el tractor

ಎಳಕ

-

el tráfico

ಸಂಚಾರ

-

el atasco

ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ

-

el semáforo

ಸಂಚಾರ ದೀಪ

-

la señal de tráfico

ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತ

-

el tren

ರೈಲು

-

el viaje en tren

ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ

-

el tranvía

ರಸ್ತೆರೈಲು

-

el transporte

ಸಾಗಣೆ

-

el triciclo

ತ್ರಿಚಕ್ರ ಸೈಕಲ್

-

el camión

ಟ್ರಕ್

-

la vía de doble sentido

ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ

-

el paso subterráneo

ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ

-

la rueda

ಚಾಲನ ಚಕ್ರ

-

el zepelín

ಝೆಪೆಲಿನ್

-
el accidente
ಅಪಘಾತ

-
la barrera
ಅಡ್ಡಗಟ್ಟು

-
la bicicleta
ಬೈಸಿಕಲ್

-
el barco / la barca
ದೋಣಿ

-
el autobús
ಬಸ್ಸು

-
el teleférico
ಹೊರಜಿ ಬಂಡಿ

-
el coche
ಕಾರ್

-
la caravana
ಕಾರವಾನ್/ ಚಲಿಸುವ ಮನೆ

-
el carruaje
ಬಂಡಿ

-
el abarrotamiento
ಜನಸಂದಣಿ

-
la carretera
ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ

-
el barco de crucero
ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು

-
la curva
ತಿರುವು

-
el callejón sin salida
ರಸ್ತೆಕೊನೆ

-
la salida
ನಿರ್ಗಮನ

-
el freno de emergencia
ತುರ್ತುತಡೆ

-
la entrada
ಪ್ರವೇಶ

-
la escalera mecánica
ಚರ ಸೋಪಾನ

-
el exceso de equipaje
ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಾಮಾನು

-
la salida
ನಿರ್ಗಮನ

-
el ferri
ಹರಿಗೋಲು

-
el camión de bomberos
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬಂಡಿ

-
el vuelo
ಹಾರಾಟ

-
el vagón de mercancías
ಸರಕು ರವಾನೆ ಗಾಡಿ

-
la gasolina
ಶುದ್ದೀಕರಿಸಿದ ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ

-
el freno de mano
ಕೈತಡೆ

-
el helicóptero
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್

-
la autopista
ಹೆದ್ದಾರಿ

-
la casa flotante
ದೋಣಿಮನೆ

-
la bicicleta de señoras
ಹೆಂಗಸರ ಸೈಕಲ್

-
el giro a la izquierda
ಎಡ ತಿರುವು

-
el paso a nivel
ಹಾಯಿದಾರಿ

-
la locomotora
ಎಂಜಿನು

-
el mapa
ಭೂಪಟ

-
el metro
ಮೆಟ್ರೊ

-
el ciclomotor
ಮೊಪೆಡ್

-
la lancha
ಸ್ವಯಂಚಲಿ ದೋಣಿ

-
la motocicleta
ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್

-
el casco de motorista
ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-
el motociclista
ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ

-
la bicicleta de montaña
ಪರ್ವತ ಸೈಕಲ್

-
el paso de montaña
ಪರ್ವತದ ದಾಟು

-
la zona de prohibido adelantar
ವಾಹನ ದಾಟು ನಿಷೇಧ

-
el no fumador
ಧೂಮಪಾನ ರಹಿತ

-
la calle de sentido único
ಏಕಾಭಿಮುಖ ರಸ್ತೆ

-
el parquímetro
ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಪಕ

-
el pasajero
ಪ್ರಯಾಣಿಕ

-
el avión de pasajeros
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನ

-
el peatón
ಪಾದಚಾರಿ

-
el avión
ವಿಮಾನ

-
el bache
ರಸ್ತೆ ಗುಣಿ

-
el avión de hélice
ಚಾಲಕದಂಡ ವಿಮಾನ

-
el rail
ಹಳಿ

-
el puente del ferrocarril
ರೈಲು ಸೇತುವೆ

-
el acceso
ಇಳಿಜಾರು

-
la preferencia
ದಾರಿಯ ಹಕ್ಕು

-
la carretera
ರಸ್ತೆ

-
la rotonda
ವೃತ್ತ

-
la fila de asientos
ಕುರ್ಚಿಗಳ ಸಾಲು

-
el scooter
ಸ್ಕೂಟರ್

-
el scooter
ಸ್ವಯಂಚಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್

-
la señal
ಕೈಮರ

-
el trineo
ಜಾರುಬಂಡಿ

-
la moto de nieve
ಸ್ವಯಂಚಲಿ ಜಾರುಬಂಡಿ

-
la velocidad
ವೇಗ

-
el límite de velocidad
ವೇಗದ ಪರಿಮಿತಿ

-
la estación
ನಿಲ್ದಾಣ

-
el barco de vapor
ಆವಿಯ ಹಡಗು

-
la parada
ನಿಲ್ದಾಣ

-
la señal de la calle
ರಸ್ತೆ ಹೆಸರುಕಂಬ

-
el cochecito para niños
ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡಿ

-
la estación de metro
ಸುರಂಗಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣ

-
el taxi
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ

-
el billete
ಪ್ರಯಾಣದ ಚೀಟಿ

-
el horario
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

-
la vía
ಹಳಿ

-
el cambio de vía
ಕೀಲುಕಂಬಿ

-
el tractor
ಎಳಕ

-
el tráfico
ಸಂಚಾರ

-
el atasco
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ

-
el semáforo
ಸಂಚಾರ ದೀಪ

-
la señal de tráfico
ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತ

-
el tren
ರೈಲು

-
el viaje en tren
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ

-
el tranvía
ರಸ್ತೆರೈಲು

-
el transporte
ಸಾಗಣೆ

-
el triciclo
ತ್ರಿಚಕ್ರ ಸೈಕಲ್

-
el camión
ಟ್ರಕ್

-
la vía de doble sentido
ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ

-
el paso subterráneo
ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ

-
la rueda
ಚಾಲನ ಚಕ್ರ

-
el zepelín
ಝೆಪೆಲಿನ್