ವಿರಾಮ     
Ocio

-

el pescador

ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವನು

-

el acuario

ಮೀನು ತೊಟ್ಟಿ

-

la toalla de baño

ಸ್ನಾನದ ಚೌಕ

-

la pelota de playa

ಸಮುದ್ರತೀರದ ಚೆಂಡು

-

la danza del vientre

ಉದರ ನೃತ್ಯ

-

el bingo

ಬಿಂಗೊ

-

el tablero

ಆಟದ ಮಣೆ

-

los bolos

ಬೌಲಿಂಗ್

-

el teleférico

ಹೊರಜಿ ಕಾರ್

-

el camping

ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು

-

el hornillo de gas

ಬಿಡಾರದ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-

el viaje en canoa

ನಾವೆ ಪ್ರಯಾಣ

-

el juego de cartas

ಇಸ್ಪೀಟಾಟ

-

el carnaval

ಸ್ವೇಚ್ಚಾ ವಿಹಾರೋತ್ಸವ

-

el carrusel

ತಿರುಗು ಯಂತ್ರ

-

la talla

ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ

-

el juego de ajedrez

ಚದುರಂಗದ ಆಟ

-

la pieza de ajedrez

ಚದುರಂಗದ ಕಾಯಿಗಳು

-

la novela negra

ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ

-

el crucigrama

ಪದಬಂಧ

-

el dado

ದಾಳ

-

la danza

ನೃತ್ಯ

-

los dardos

ಈಟಿಯಾಟ

-

la tumbona

ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-

el bote neumático

ಹಡಗಿನ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿ

-

la discoteca

ಡಿಸ್ಕೊ

-

el dominó

ಡೊಮಿನೋಸ್

-

el bordado

ಕಸೂತಿ

-

la feria

ಜಾತ್ರೆ

-

la noria

ಜಯಂಟ್ ವೀಲ್

-

el festival

ಹಬ್ಬ

-

los fuegos artificiales

ಪಟಾಕಿಗಳು

-

el golf

ಗಾಲ್ಫ್

-

el halma

ಹಲ್ಮಾ ಆಟ

-

la excursión a pie

ಪಾದಯಾತ್ರೆ

-

la afición

ಹವ್ಯಾಸ

-

las vacaciones

ರಜಾ ದಿನಗಳು

-

el viaje

ಪ್ರಯಾಣ

-

el rey

ರಾಜ

-

el ocio

ವಿರಾಮದ ಸಮಯ

-

el telar

ಮಗ್ಗ

-

el patín a pedales

ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನದೋಣಿ

-

el libro de ilustraciones

ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕ

-

el patio de recreo

ಆಟದ ಮೈದಾನ

-

la carta de la baraja

ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳು

-

el rompecabezas

ಒಗಟು

-

la lectura

ಓದುವಿಕೆ

-

el descanso

ವಿಶ್ರಾಂತಿ

-

el restaurante

ಉಪಹಾರ ಗೃಹ

-

el caballito de madera

ತೂಗು ಕುದುರೆ

-

la ruleta

ರೌಲೆಟ್

-

el balancín

ತೂಗು ತೊಲೆ

-

el espectáculo

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

el monopatín

ಜಾರು ಮಣೆ

-

el telesquí

ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್

-

el bolo

ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ ಆಟ

-

el saco de dormir

ಮಲಗುವ ಚೀಲ

-

el espectador

ಪ್ರೇಕ್ಷಕ

-

la piscina

ಈಜು ಕೊಳ

-

el columpio

ಜೋಕಾಲಿ

-

el futbolín

ಮೇಜು ಕಾಲ್ಚೆಂಡು

-

la tienda

ಗುಡಾರ

-

el turismo

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

-

el turista

ಪ್ರವಾಸಿ

-

el juguete

ಆಟಿಕೆ

-

el paseo

ವಾಯು ಸೇವನೆ

-

el zoo

ಮೃಗಾಲಯ

-
el pescador
ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವನು

-
el acuario
ಮೀನು ತೊಟ್ಟಿ

-
la toalla de baño
ಸ್ನಾನದ ಚೌಕ

-
la pelota de playa
ಸಮುದ್ರತೀರದ ಚೆಂಡು

-
la danza del vientre
ಉದರ ನೃತ್ಯ

-
el bingo
ಬಿಂಗೊ

-
el tablero
ಆಟದ ಮಣೆ

-
los bolos
ಬೌಲಿಂಗ್

-
el teleférico
ಹೊರಜಿ ಕಾರ್

-
el camping
ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು

-
el hornillo de gas
ಬಿಡಾರದ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-
el viaje en canoa
ನಾವೆ ಪ್ರಯಾಣ

-
el juego de cartas
ಇಸ್ಪೀಟಾಟ

-
el carnaval
ಸ್ವೇಚ್ಚಾ ವಿಹಾರೋತ್ಸವ

-
el carrusel
ತಿರುಗು ಯಂತ್ರ

-
la talla
ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ

-
el juego de ajedrez
ಚದುರಂಗದ ಆಟ

-
la pieza de ajedrez
ಚದುರಂಗದ ಕಾಯಿಗಳು

-
la novela negra
ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ

-
el crucigrama
ಪದಬಂಧ

-
el dado
ದಾಳ

-
la danza
ನೃತ್ಯ

-
los dardos
ಈಟಿಯಾಟ

-
la tumbona
ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿ

-
el bote neumático
ಹಡಗಿನ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿ

-
la discoteca
ಡಿಸ್ಕೊ

-
el dominó
ಡೊಮಿನೋಸ್

-
el bordado
ಕಸೂತಿ

-
la feria
ಜಾತ್ರೆ

-
la noria
ಜಯಂಟ್ ವೀಲ್

-
el festival
ಹಬ್ಬ

-
los fuegos artificiales
ಪಟಾಕಿಗಳು

-
el juego
ಆಟ

-
el golf
ಗಾಲ್ಫ್

-
el halma
ಹಲ್ಮಾ ಆಟ

-
la excursión a pie
ಪಾದಯಾತ್ರೆ

-
la afición
ಹವ್ಯಾಸ

-
las vacaciones
ರಜಾ ದಿನಗಳು

-
el viaje
ಪ್ರಯಾಣ

-
el rey
ರಾಜ

-
el ocio
ವಿರಾಮದ ಸಮಯ

-
el telar
ಮಗ್ಗ

-
el patín a pedales
ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನದೋಣಿ

-
el libro de ilustraciones
ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕ

-
el patio de recreo
ಆಟದ ಮೈದಾನ

-
la carta de la baraja
ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳು

-
el rompecabezas
ಒಗಟು

-
la lectura
ಓದುವಿಕೆ

-
el descanso
ವಿಶ್ರಾಂತಿ

-
el restaurante
ಉಪಹಾರ ಗೃಹ

-
el caballito de madera
ತೂಗು ಕುದುರೆ

-
la ruleta
ರೌಲೆಟ್

-
el balancín
ತೂಗು ತೊಲೆ

-
el espectáculo
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
el monopatín
ಜಾರು ಮಣೆ

-
el telesquí
ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್

-
el bolo
ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ ಆಟ

-
el saco de dormir
ಮಲಗುವ ಚೀಲ

-
el espectador
ಪ್ರೇಕ್ಷಕ

-
la historia
ಕಥೆ

-
la piscina
ಈಜು ಕೊಳ

-
el columpio
ಜೋಕಾಲಿ

-
el futbolín
ಮೇಜು ಕಾಲ್ಚೆಂಡು

-
la tienda
ಗುಡಾರ

-
el turismo
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

-
el turista
ಪ್ರವಾಸಿ

-
el juguete
ಆಟಿಕೆ

-
las vacaciones
ರಜೆ

-
el paseo
ವಾಯು ಸೇವನೆ

-
el zoo
ಮೃಗಾಲಯ