ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ     
Tecnología

-

la bomba de aire

ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

la fotografía aérea

ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-

el cojinete de bolas

ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-

la pila

ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-

la cadena de bicicleta

ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-

el cable

ಹೊರಜಿ

-

el carrete de cable

ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-

la cámara

ಕ್ಯಾಮರ

-

el cassette

ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-

el cargador

ಚಾರ್ಜರ್

-

la cabina del piloto

ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-

la rueda dentada

ಚಾಲಕದಂತ

-

la cerradura de combinación

ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-

el ordenador

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

la grúa

ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

el escritorio

ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

la plataforma petrolera

ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-

la unidad

ಡ್ರೈವ್

-

el dvd

ಡಿ ವಿ ಡಿ

-

el motor eléctrico

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-

la energía

ಶಕ್ತಿ

-

la excavadora

ತೋಡುಯಂತ್ರ

-

el fax

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-

la cámara de cine

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-

el disquete

ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-

las gafas

ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-

el disco duro

ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-

la palanca de mando

ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-

la tecla

ಕೀಲಿ

-

el aterrizaje

ದಡ ಸೇರುವುದು

-

el ordenador portátil

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-

la cortadora de césped

ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

la lente

ಲೆನ್ಸು

-

la máquina

ಯಂತ್ರ

-

la hélice

ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-

la mina

ಗಣಿ

-

el ladrón

ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-

la impresora

ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-

el programa

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-

la hélice

ಚಾಲಕದಂಡ

-

la bomba

ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-

el tocadiscos

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-

el mando a distancia

ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-

el robot

ರೊಬೊಟ್

-

la antena de satélite

ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-

la máquina de coser

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

la película de diapositivas

ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-

la tecnología solar

ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

la nave espacial

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-

la apisonadora de vapor

ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-

la suspensión

ಜೋಲು

-

el interruptor

ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-

la cinta métrica

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-

la tecnología

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-

el teléfono

ಟೆಲಿಫೋನ್

-

el teleobjetivo

ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-

el telescopio

ದೂರದರ್ಶಕ

-

la memoria USB

ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-

la válvula

ಕವಾಟ

-

la cámara de video

ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-

la tensión

ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-

la rueda de agua

ನೀರು ರಾಟೆ

-

la turbina eólica

ವಾಯುಚಕ್ರ

-

el molino de viento

ಬೀಸು ಯಂತ್ರ

-
la bomba de aire
ಗಾಳಿ ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
la fotografía aérea
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ

-
el cojinete de bolas
ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಲಿಗಳು

-
la pila
ವಿದ್ಯತ್ಕೋಶ

-
la cadena de bicicleta
ಸೈಕಲ್ ಸರಪಳಿ

-
el cable
ಹೊರಜಿ

-
el carrete de cable
ಹೊರಜಿ ರಾಟೆ

-
la cámara
ಕ್ಯಾಮರ

-
el cassette
ಧ್ವನಿ ಸುರಳಿ

-
el cargador
ಚಾರ್ಜರ್

-
la cabina del piloto
ಕಾಕ್ ಪಿಟ್

-
la rueda dentada
ಚಾಲಕದಂತ

-
la cerradura de combinación
ಸಂಯೋಜನಾ ಬೀಗ

-
el ordenador
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
la grúa
ಎತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
el escritorio
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
la plataforma petrolera
ಬೈರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ

-
la unidad
ಡ್ರೈವ್

-
el dvd
ಡಿ ವಿ ಡಿ

-
el motor eléctrico
ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಕ ಯಂತ್ರ

-
la energía
ಶಕ್ತಿ

-
la excavadora
ತೋಡುಯಂತ್ರ

-
el fax
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ

-
la cámara de cine
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರ

-
el disquete
ಫ್ಲಾಪಿ ಬಿಲ್ಲೆ

-
las gafas
ರಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡಕ

-
el disco duro
ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೆ

-
la palanca de mando
ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್

-
la tecla
ಕೀಲಿ

-
el aterrizaje
ದಡ ಸೇರುವುದು

-
el ordenador portátil
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

-
la cortadora de césped
ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
la lente
ಲೆನ್ಸು

-
la máquina
ಯಂತ್ರ

-
la hélice
ಹಡಗಿನ ಚಾಲಕದಂಡ

-
la mina
ಗಣಿ

-
el ladrón
ಬಹ್ವಂಶಕುಳಿ

-
la impresora
ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ

-
el programa
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

-
la hélice
ಚಾಲಕದಂಡ

-
la bomba
ರೇಚಕ ಯಂತ್ರ

-
el tocadiscos
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್

-
el mando a distancia
ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್

-
el robot
ರೊಬೊಟ್

-
la antena de satélite
ಉಪಗ್ರಹದ ವಾರ್ತಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ

-
la máquina de coser
ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
la película de diapositivas
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡ್

-
la tecnología solar
ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
la nave espacial
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ

-
la apisonadora de vapor
ಆವಿಯುರುಳೆ ಯಂತ್ರ

-
la suspensión
ಜೋಲು

-
el interruptor
ಒತ್ತುಗು೦ಡಿ

-
la cinta métrica
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ

-
la tecnología
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

-
el teléfono
ಟೆಲಿಫೋನ್

-
el teleobjetivo
ದೂರದರ್ಶಕ ಲೆನ್ಸು

-
el telescopio
ದೂರದರ್ಶಕ

-
la memoria USB
ಯು ಸ್ ಬಿ ಫ್ಲಾಷ್ ಡ್ರೈವ್

-
la válvula
ಕವಾಟ

-
la cámara de video
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರ

-
la tensión
ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ

-
la rueda de agua
ನೀರು ರಾಟೆ

-
la turbina eólica
ವಾಯುಚಕ್ರ

-
el molino de viento
ಬೀಸು ಯಂತ್ರ