ಮನೆ     
Apartamento

-

el aire acondicionado +

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-

el apartamento +

ಮನೆ

-

el balcón +

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-

el sótano +

ತಳಮನೆ

-

la bañera +

ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-

el cuarto de baño +

ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-

la campana +

ಗಂಟೆ

-

la persiana +

ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-

la chimenea +

ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-

el producto de limpieza +

ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-

el refrigerador +

ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-

la barra +

ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-

la grieta +

ಬಿರುಕು

-

la almohada +

ಮೆತ್ತೆ

-

la puerta +

ಬಾಗಿಲು

-

el llamador de la puerta +

ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-

el cubo de la basura +

ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-

el ascensor +

ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-

la entrada +

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-

la valla +

ಬೇಲಿ

-

la alarma de incendio +

ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-

la chimenea +

ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-

la maceta +

ಹೂವಿನಕುಂಡ

-

el garaje +

ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-

el jardín +

ಉದ್ಯಾನ

-

la calefacción +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

la casa +

ಮನೆ

-

el número de casa +

ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-

la tabla de planchar +

ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-

la cocina +

ಅಡಿಗೆಮನೆ

-

el arrendador +

ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-

el interruptor de luz +

ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-

la sala de estar +

ಹಜಾರ

-

el buzón +

ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

el mármol +

ಅಮೃತಶಿಲೆ

-

el enchufe +

ಹೊರಗಿಂಡಿ

-

la piscina +

ಈಜುಕೊಳ

-

el porche +

ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-

el radiador +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

la mudanza +

ಸ್ಥಳಾಂತರ

-

el alquiler +

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-

el baño +

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-

las tejas +

ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-

la ducha +

ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-

las escaleras +

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-

la estufa +

ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-

el estudio +

ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-

el grifo +

ನಲ್ಲಿ

-

la baldosa +

ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-

el inodoro +

ಶೌಚಾಲಯ

-

la aspiradora +

ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-

la pared +

ಗೋಡೆ

-

el papel de empapelar +

ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-

la ventana +

ಕಿಟಕಿ

-
el aire acondicionado
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-
el apartamento
ಮನೆ

-
el balcón
ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-
el sótano
ತಳಮನೆ

-
la bañera
ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-
el cuarto de baño
ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-
la campana
ಗಂಟೆ

-
la persiana
ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-
la chimenea
ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-
el producto de limpieza
ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-
el refrigerador
ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-
la barra
ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-
la grieta
ಬಿರುಕು

-
la almohada
ಮೆತ್ತೆ

-
la puerta
ಬಾಗಿಲು

-
el llamador de la puerta
ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-
el cubo de la basura
ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-
el ascensor
ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-
la entrada
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-
la valla
ಬೇಲಿ

-
la alarma de incendio
ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-
la chimenea
ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-
la maceta
ಹೂವಿನಕುಂಡ

-
el garaje
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-
el jardín
ಉದ್ಯಾನ

-
la calefacción
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
la casa
ಮನೆ

-
el número de casa
ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-
la tabla de planchar
ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-
la cocina
ಅಡಿಗೆಮನೆ

-
el arrendador
ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-
el interruptor de luz
ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-
la sala de estar
ಹಜಾರ

-
el buzón
ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
el mármol
ಅಮೃತಶಿಲೆ

-
el enchufe
ಹೊರಗಿಂಡಿ

-
la piscina
ಈಜುಕೊಳ

-
el porche
ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-
el radiador
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
la mudanza
ಸ್ಥಳಾಂತರ

-
el alquiler
ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-
el baño
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-
las tejas
ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-
la ducha
ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-
las escaleras
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-
la estufa
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-
el estudio
ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-
el grifo
ನಲ್ಲಿ

-
la baldosa
ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-
el inodoro
ಶೌಚಾಲಯ

-
la aspiradora
ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-
la pared
ಗೋಡೆ

-
el papel de empapelar
ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-
la ventana
ಕಿಟಕಿ