ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Animales

-

el pastor alemán

ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್

-

el animal

ಪ್ರಾಣಿ

-

el pico

ಕೊಕ್ಕು

-

el castor

ಬೀವರ್

-

la mordedura

ಕಡಿತ

-

el jabalí

ಕಾಡುಹಂದಿ

-

la jaula

ಪಂಜರ

-

el becerro

ಕರು

-

el gato

ಬೆಕ್ಕು

-

el pollito

ಕೋಳಿ ಮರಿ

-

el pollo

ಕೋಳಿ

-

el corzo

ಜಿಂಕೆ

-

el perro

ನಾಯಿ

-

el delfín

ಡಾಲ್ಫಿನ್

-

el pato

ಬಾತು

-

el águila

ಗರುಡ

-

la pluma

ಪುಕ್ಕ

-

el flamenco

ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ

-

el potro

ಕುದುರೆ ಮರಿ

-

el alimento

ಆಹಾರ

-

el zorro

ನರಿ

-

la cabra

ಮೇಕೆ

-

el ganso

ಬಾತುಕೋಳಿ

-

la liebre

ಮೊಲ

-

la gallina

ಕೋಳಿ

-

la garza

ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ

-

el cuerno

ಕೊಂಬು

-

el cordero

ಕುರಿಮರಿ

-

la correa

ಸರಪಳಿ

-

el amor por los animales

ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ

-

el mono

ಕೋತಿ

-

el bozal

ಬಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ

-

el nido

ಗೂಡು

-

el búho

ಗೂಬೆ

-

el loro

ಗಿಣಿ

-

el pavo real

ನವಿಲು

-

el pelícano

ನೀರು ಕೋಳಿ

-

el pingüino

ಪೆಂಗ್ವಿನ್

-

la mascota

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ

-

la paloma

ಪಾರಿವಾಳ

-

el conejo

ಕುಂದಿಲಿ/ಮೊಲ

-

el gallo

ಹುಂಜ

-

el león marino

ಸಮುದ್ರಸಿಂಹ

-

la gaviota

ಕಡಲ ಗಲ್ ಹಕ್ಕಿ

-

la foca

ಸೀಲ್

-

la oveja

ಕುರಿ

-

la serpiente

ಹಾವು

-

la cigüeña

ಕೊಕ್ಕರೆ

-

el cisne

ಹಂಸ

-

la trucha

ಟ್ರೌಟ್ ಮೀನು

-

el pavo

ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ

-

la tortuga

ಆಮೆ

-

el buitre

ರಣಹದ್ದು

-

el lobo

ತೋಳ

-
el pastor alemán
ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್

-
el animal
ಪ್ರಾಣಿ

-
el pico
ಕೊಕ್ಕು

-
el castor
ಬೀವರ್

-
la mordedura
ಕಡಿತ

-
el jabalí
ಕಾಡುಹಂದಿ

-
la jaula
ಪಂಜರ

-
el becerro
ಕರು

-
el gato
ಬೆಕ್ಕು

-
el pollito
ಕೋಳಿ ಮರಿ

-
el pollo
ಕೋಳಿ

-
el corzo
ಜಿಂಕೆ

-
el perro
ನಾಯಿ

-
el delfín
ಡಾಲ್ಫಿನ್

-
el pato
ಬಾತು

-
el águila
ಗರುಡ

-
la pluma
ಪುಕ್ಕ

-
el flamenco
ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ

-
el potro
ಕುದುರೆ ಮರಿ

-
el alimento
ಆಹಾರ

-
el zorro
ನರಿ

-
la cabra
ಮೇಕೆ

-
el ganso
ಬಾತುಕೋಳಿ

-
la liebre
ಮೊಲ

-
la gallina
ಕೋಳಿ

-
la garza
ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ

-
el cuerno
ಕೊಂಬು

-
la herradura
ಲಾಳ

-
el cordero
ಕುರಿಮರಿ

-
la correa
ಸರಪಳಿ

-
la langosta
ಏಡಿ

-
el amor por los animales
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ

-
el mono
ಕೋತಿ

-
el bozal
ಬಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ

-
el nido
ಗೂಡು

-
el búho
ಗೂಬೆ

-
el loro
ಗಿಣಿ

-
el pavo real
ನವಿಲು

-
el pelícano
ನೀರು ಕೋಳಿ

-
el pingüino
ಪೆಂಗ್ವಿನ್

-
la mascota
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ

-
la paloma
ಪಾರಿವಾಳ

-
el conejo
ಕುಂದಿಲಿ/ಮೊಲ

-
el gallo
ಹುಂಜ

-
el león marino
ಸಮುದ್ರಸಿಂಹ

-
la gaviota
ಕಡಲ ಗಲ್ ಹಕ್ಕಿ

-
la foca
ಸೀಲ್

-
la oveja
ಕುರಿ

-
la serpiente
ಹಾವು

-
la cigüeña
ಕೊಕ್ಕರೆ

-
el cisne
ಹಂಸ

-
la trucha
ಟ್ರೌಟ್ ಮೀನು

-
el pavo
ಟರ್ಕಿ ಕೋಳಿ

-
la tortuga
ಆಮೆ

-
el buitre
ರಣಹದ್ದು

-
el lobo
ತೋಳ