ತರಕಾರಿಗಳು     
Verduras

-

la col de Bruselas +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

la alcachofa +

ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-

el espárrago +

ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-

el aguacate +

ಅವೊಕಾಡೊ

-

las judías +

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-

el pimiento +

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

el brócoli +

ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-

el repollo +

ಎಲೆ ಕೋಸು

-

el colirrábano +

ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-

la zanahoria +

ಕ್ಯಾರೆಟ್

-

la coliflor +

ಹೂಕೋಸು

-

el apio +

ಸೆಲೆರಿ

-

la achicoria +

ಚಿಕೋರಿ

-

el chile +

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

el maíz +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-

el pepino +

ಸೌತೆಕಾಯಿ

-

la berenjena +

ಬದನೆಕಾಯಿ

-

el hinojo +

ಫೆನೆಲ್

-

el ajo +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-

la col crespa +

ಹಸಿರು ಕೋಸು

-

la acelga +

ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-

el puerro +

ಲೀಕ್

-

la lechuga +

ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-

la ocra +

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-

la aceituna +

ಓಲಿವ್

-

la cebolla +

ಈರುಳ್ಳಿ

-

el perejil +

ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-

el guisante +

ಬಟಾಣಿ

-

la calabaza +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-

las semillas de calabaza +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-

el rábano +

ಮೂಲಂಗಿ

-

la col lombarda +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

el pimiento morrón +

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

la espinaca +

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-

la batata +

ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-

el tomate +

ಟೊಮೆಟೊ

-

las verduras +

ತರಕಾರಿಗಳು

-

el calabacín +

ಝುಚ್ಚಿನಿ

-
la col de Bruselas
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
la alcachofa
ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-
el espárrago
ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-
el aguacate
ಅವೊಕಾಡೊ

-
las judías
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-
el pimiento
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
el brócoli
ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-
el repollo
ಎಲೆ ಕೋಸು

-
el colirrábano
ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-
la zanahoria
ಕ್ಯಾರೆಟ್

-
la coliflor
ಹೂಕೋಸು

-
el apio
ಸೆಲೆರಿ

-
la achicoria
ಚಿಕೋರಿ

-
el chile
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
el maíz
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-
el pepino
ಸೌತೆಕಾಯಿ

-
la berenjena
ಬದನೆಕಾಯಿ

-
el hinojo
ಫೆನೆಲ್

-
el ajo
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-
la col crespa
ಹಸಿರು ಕೋಸು

-
la acelga
ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-
el puerro
ಲೀಕ್

-
la lechuga
ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-
la ocra
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-
la aceituna
ಓಲಿವ್

-
la cebolla
ಈರುಳ್ಳಿ

-
el perejil
ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-
el guisante
ಬಟಾಣಿ

-
la calabaza
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-
las semillas de calabaza
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-
el rábano
ಮೂಲಂಗಿ

-
la col lombarda
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
el pimiento morrón
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
la espinaca
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-
la batata
ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-
el tomate
ಟೊಮೆಟೊ

-
las verduras
ತರಕಾರಿಗಳು

-
el calabacín
ಝುಚ್ಚಿನಿ