ಹಣಕಾಸು     
Finanzas

-

el cajero automático

ಎ ಟಿ ಎಮ್

-

la cuenta

ಖಾತೆ

-

el banco

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

el billete

ನೋಟು

-

el cheque

ಚೆಕ್ಕು

-

la caja

ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-

la moneda

ನಾಣ್ಯ

-

la moneda

ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-

el diamante

ವಜ್ರ

-

el dólar

ಡಾಲರ್

-

la donación

ವಂತಿಗೆ

-

el euro

ಯುರೋ

-

la tasa de cambio

ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-

el oro

ಚಿನ್ನ

-

el lujo

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-

el precio de mercado

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-

la afiliación

ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

el porcentaje

ಶೇಕಡ

-

la alcancía

ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-

la etiqueta del precio

ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-

el monedero

ಹಣದ ಚೀಲ

-

el recibo

ರಸೀದಿ

-

la Bolsa

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

el comercio

ವ್ಯಾಪಾರ

-

el tesoro

ನಿಕ್ಷೇಪ

-

la cartera

ಹಣದ ಚೀಲ

-

la riqueza

ಸಂಪತ್ತು

-
el cajero automático
ಎ ಟಿ ಎಮ್

-
la cuenta
ಖಾತೆ

-
el banco
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
el billete
ನೋಟು

-
el cheque
ಚೆಕ್ಕು

-
la caja
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-
la moneda
ನಾಣ್ಯ

-
la moneda
ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-
el diamante
ವಜ್ರ

-
el dólar
ಡಾಲರ್

-
la donación
ವಂತಿಗೆ

-
el euro
ಯುರೋ

-
la tasa de cambio
ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-
el oro
ಚಿನ್ನ

-
el lujo
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-
el precio de mercado
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-
la afiliación
ಸದಸ್ಯತ್ವ

-
el dinero
ಹಣ

-
el porcentaje
ಶೇಕಡ

-
la alcancía
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-
la etiqueta del precio
ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-
el monedero
ಹಣದ ಚೀಲ

-
el recibo
ರಸೀದಿ

-
la Bolsa
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
el comercio
ವ್ಯಾಪಾರ

-
el tesoro
ನಿಕ್ಷೇಪ

-
la cartera
ಹಣದ ಚೀಲ

-
la riqueza
ಸಂಪತ್ತು