ಕ್ರೀಡೆಗಳು     
Deportes

-

las acrobacias

ದೊಂಬರಾಟ

-

el aeróbic

ಏರೊಬಿಕ್ಸ್

-

el atletismo

ವ್ಯಾಯಾಮ

-

el bádminton

ಬ್ಯಾಡ್ ಮಿಂಟನ್

-

el equilibrio

ಸಮತೋಲ/ತಕ್ಕಡಿ

-

el balón

ಚೆಂಡು

-

el béisbol

ಬೇಸ್ ಬಾಲ್

-

el baloncesto

ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್

-

la bola de billar

ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಚೆಂಡು

-

el billar

ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್

-

el boxeo

ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ

-

el guante de boxeo

ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಕೈಚೀಲ

-

la gimnasia

ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು

-

la canoa

ತೋಡು ದೋಣಿ

-

la carrera de coches

ಕಾರುಗಳ ಓಟದ ಪಂದ್ಯ

-

el catamarán

ತೆಪ್ಪ

-

la escalada

ಹತ್ತುವುದು

-

el críquet

ಕ್ರಿಕೆಟ್

-

el esquí de fondo

ಬಯಲು ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್

-

la copa

ಕಪ್

-

la defensa

ರಕ್ಷಣೆ

-

la mancuerna

ಕಬ್ಬಿಣದ ದಂಡ

-

la hípica

ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ

-

el ejercicio

ವ್ಯಾಯಾಮ

-

la pelota de ejercicio

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚೆಂಡು

-

la máquina de ejercicio

ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಂತ್ರ

-

la esgrima

ಕತ್ತಿವರಸೆ

-

la aleta

ಈಜುರೆಕ್ಕೆ

-

la pesca

ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು

-

la forma física / el fitness

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

-

el club de fútbol

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನ ಸಂಘ

-

el disco volador

ಫ್ರಿಸ್ ಬೀ

-

el planeador

ಹಾಯಿ ವಿಮಾನ

-

el gol

ಗುರಿಗಂಬಗಳು

-

el portero

ಗೋಲುರಕ್ಷಕ

-

el club de golf

ಗಾಲ್ಫ್ ದಾಂಡು

-

la gimnasia

ಕಸರತ್ತು

-

el pino

ಕೈಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು

-

el ala delta

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾರುವ ಹಾಯಿ ವಿಮಾನ

-

el salto de altura

ಎತ್ತರ ನೆಗೆತ

-

la carrera de caballos

ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ

-

el globo de aire caliente

ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ

-

la caza

ಬೇಟೆ

-

el hockey sobre hielo

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಹಾಕಿ

-

el patín

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಜಾರಾಟ

-

el lanzamiento de jabalina

ಭಲ್ಲೆಯ ಎಸೆತ

-

el salto

ನೆಗೆತ

-

el kayak

ಕಾಯಾಕ್

-

la patada

ಒದೆತ

-

el chaleco salvavidas

ತೇಲು ಕವಚ

-

el maratón

ಮ್ಯಾರಥಾನ್

-

las artes marciales

ಯುದ್ದೋಚಿತ ಕಲೆಗಳು

-

el mini-golf

ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್

-

el impulso

ರಭಸ

-

el paracaídas

ದುಮುಕು ಕೊಡೆ/ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್

-

el parapente

ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್

-

el corredor

ಓಟಗಾರ

-

la vela

ಹಾಯಿ

-

el velero

ಹಾಯಿ ದೋಣಿ

-

el velero

ಹಾಯಿ ಹಡಗು

-

la forma

ಆಕಾರ

-

el curso de esquí

ಸ್ಕಿ ವೈಹಾಳಿಪಥ

-

la cuerda de saltar

ಜಿಗಿ ಹಗ್ಗ

-

la tabla de snowboard

ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಹಲಗೆ

-

el snowboarder

ನೀರ್ಗಲ್ಲುಹಲಗೆ ಓಟಗಾರ

-

los deportes

ಕ್ರೀಡೆ

-

el jugador de squash

ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಆಟಗಾರ

-

el entrenamiento de la fuerza

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

-

el estiramiento

ನೀಳ ಮಾಡುವುದು

-

la tabla de surf

ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರಿ ಹಲಗೆ

-

el surfista

ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರ

-

el surf

ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರಿ

-

el pimpón

ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್

-

la pelota de pimpón

ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆಂಡು

-

el objetivo

ಗುರಿ

-

el equipo

ತಂಡ

-

el tenis

ಟೆನ್ನಿಸ್

-

la pelota de tenis

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆಂಡು

-

el jugador de tenis

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ

-

la raqueta de tenis

ಟೆನ್ನಿಸ್ ದಾಂಡು

-

la cinta de correr

ಮೆಟ್ಟು ಯಂತ್ರ

-

el jugador de voleibol

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ

-

el esquí acuático

ನೀರು ಜಾರಾಟ

-

el silbato

ಪೀಪಿ

-

el surfista

(ಗಾಳಿ ಸಹಾಯದ) ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರ

-

la lucha

ಕುಸ್ತಿ

-

el yoga

ಯೋಗ

-
las acrobacias
ದೊಂಬರಾಟ

-
el aeróbic
ಏರೊಬಿಕ್ಸ್

-
el atletismo
ವ್ಯಾಯಾಮ

-
el bádminton
ಬ್ಯಾಡ್ ಮಿಂಟನ್

-
el equilibrio
ಸಮತೋಲ/ತಕ್ಕಡಿ

-
el balón
ಚೆಂಡು

-
el béisbol
ಬೇಸ್ ಬಾಲ್

-
el baloncesto
ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್

-
la bola de billar
ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ ಚೆಂಡು

-
el billar
ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್

-
el boxeo
ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ

-
el guante de boxeo
ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಕೈಚೀಲ

-
la gimnasia
ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು

-
la canoa
ತೋಡು ದೋಣಿ

-
la carrera de coches
ಕಾರುಗಳ ಓಟದ ಪಂದ್ಯ

-
el catamarán
ತೆಪ್ಪ

-
la escalada
ಹತ್ತುವುದು

-
el críquet
ಕ್ರಿಕೆಟ್

-
el esquí de fondo
ಬಯಲು ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್

-
la copa
ಕಪ್

-
la defensa
ರಕ್ಷಣೆ

-
la mancuerna
ಕಬ್ಬಿಣದ ದಂಡ

-
la hípica
ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ

-
el ejercicio
ವ್ಯಾಯಾಮ

-
la pelota de ejercicio
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚೆಂಡು

-
la máquina de ejercicio
ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಂತ್ರ

-
la esgrima
ಕತ್ತಿವರಸೆ

-
la aleta
ಈಜುರೆಕ್ಕೆ

-
la pesca
ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು

-
la forma física / el fitness
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

-
el club de fútbol
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನ ಸಂಘ

-
el disco volador
ಫ್ರಿಸ್ ಬೀ

-
el planeador
ಹಾಯಿ ವಿಮಾನ

-
el gol
ಗುರಿಗಂಬಗಳು

-
el portero
ಗೋಲುರಕ್ಷಕ

-
el club de golf
ಗಾಲ್ಫ್ ದಾಂಡು

-
la gimnasia
ಕಸರತ್ತು

-
el pino
ಕೈಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು

-
el ala delta
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾರುವ ಹಾಯಿ ವಿಮಾನ

-
el salto de altura
ಎತ್ತರ ನೆಗೆತ

-
la carrera de caballos
ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ

-
el globo de aire caliente
ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ

-
la caza
ಬೇಟೆ

-
el hockey sobre hielo
ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಹಾಕಿ

-
el patín
ನೀರ್ಗಲ್ಲ ಜಾರಾಟ

-
el lanzamiento de jabalina
ಭಲ್ಲೆಯ ಎಸೆತ

-
el footing
ಓಟ

-
el salto
ನೆಗೆತ

-
el kayak
ಕಾಯಾಕ್

-
la patada
ಒದೆತ

-
el chaleco salvavidas
ತೇಲು ಕವಚ

-
el maratón
ಮ್ಯಾರಥಾನ್

-
las artes marciales
ಯುದ್ದೋಚಿತ ಕಲೆಗಳು

-
el mini-golf
ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್

-
el impulso
ರಭಸ

-
el paracaídas
ದುಮುಕು ಕೊಡೆ/ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್

-
el parapente
ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್

-
el corredor
ಓಟಗಾರ

-
la vela
ಹಾಯಿ

-
el velero
ಹಾಯಿ ದೋಣಿ

-
el velero
ಹಾಯಿ ಹಡಗು

-
la forma
ಆಕಾರ

-
el curso de esquí
ಸ್ಕಿ ವೈಹಾಳಿಪಥ

-
la cuerda de saltar
ಜಿಗಿ ಹಗ್ಗ

-
la tabla de snowboard
ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಹಲಗೆ

-
el snowboarder
ನೀರ್ಗಲ್ಲುಹಲಗೆ ಓಟಗಾರ

-
los deportes
ಕ್ರೀಡೆ

-
el jugador de squash
ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಆಟಗಾರ

-
el entrenamiento de la fuerza
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

-
el estiramiento
ನೀಳ ಮಾಡುವುದು

-
la tabla de surf
ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರಿ ಹಲಗೆ

-
el surfista
ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರ

-
el surf
ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರಿ

-
el pimpón
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್

-
la pelota de pimpón
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆಂಡು

-
el objetivo
ಗುರಿ

-
el equipo
ತಂಡ

-
el tenis
ಟೆನ್ನಿಸ್

-
la pelota de tenis
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆಂಡು

-
el jugador de tenis
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ

-
la raqueta de tenis
ಟೆನ್ನಿಸ್ ದಾಂಡು

-
la cinta de correr
ಮೆಟ್ಟು ಯಂತ್ರ

-
el jugador de voleibol
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ

-
el esquí acuático
ನೀರು ಜಾರಾಟ

-
el silbato
ಪೀಪಿ

-
el surfista
(ಗಾಳಿ ಸಹಾಯದ) ತೆರೆನೊರೆ ಸವಾರ

-
la lucha
ಕುಸ್ತಿ

-
el yoga
ಯೋಗ