ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು     
Aparatos de cocina

-

el bol +

ಬೋಗುಣಿ

-

la cafetera +

ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರ

-

la olla +

ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ

-

los cubiertos +

ಚೂರಿ, ಕತ್ತರಿ

-

la tabla de cortar +

ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಣೆ

-

los platos +

ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

-

el friegaplatos +

ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ

-

el cubo de la basura +

ಕಸದ ಡಬ್ಬ

-

la cocina eléctrica +

ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ

-

el grifo +

ಸುರಿಗೊಳವೆ

-

la fondue +

ಫೊಂಡ್ಯು

-

el tenedor +

ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ

-

la sartén +

ಬಾಂಡಲೆ

-

el prensaajos +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ

-

la cocina de gas +

ಅನಿಲದ ಒಲೆ

-

la parrilla +

ಸರಳು ಕಾವಲಿ

-

el cuchillo +

ಚಾಕು

-

el cucharón +

ಸೌಟು

-

el horno microondas +

ಮೈಕ್ರೊವೇವ್

-

la servilleta +

ಕೈಚೌಕ

-

el cascanueces +

ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ

-

la sartén +

ತವ

-

el plato +

ತಟ್ಟೆ

-

el refrigerador +

ಶೀತಕ

-

la cuchara +

ಚಮಚ

-

el mantel +

ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ

-

el tostador +

ಬ್ರೆಡ್ ಸುಡುವ ಸಾಧನ

-

la bandeja +

ಹರಿವಾಣ

-

la lavadora +

ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯುವ ಯಂತ್ರ

-

el batidor +

ಕಡಗೋಲು

-
el bol
ಬೋಗುಣಿ

-
la cafetera
ಕಾಫಿ ಯಂತ್ರ

-
la olla
ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ

-
los cubiertos
ಚೂರಿ, ಕತ್ತರಿ

-
la tabla de cortar
ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಣೆ

-
los platos
ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

-
el friegaplatos
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ

-
el cubo de la basura
ಕಸದ ಡಬ್ಬ

-
la cocina eléctrica
ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ

-
el grifo
ಸುರಿಗೊಳವೆ

-
la fondue
ಫೊಂಡ್ಯು

-
el tenedor
ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ

-
la sartén
ಬಾಂಡಲೆ

-
el prensaajos
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒತ್ತು ಯಂತ್ರ

-
la cocina de gas
ಅನಿಲದ ಒಲೆ

-
la parrilla
ಸರಳು ಕಾವಲಿ

-
el cuchillo
ಚಾಕು

-
el cucharón
ಸೌಟು

-
el horno microondas
ಮೈಕ್ರೊವೇವ್

-
la servilleta
ಕೈಚೌಕ

-
el cascanueces
ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ

-
la sartén
ತವ

-
el plato
ತಟ್ಟೆ

-
el refrigerador
ಶೀತಕ

-
la cuchara
ಚಮಚ

-
el mantel
ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ

-
el tostador
ಬ್ರೆಡ್ ಸುಡುವ ಸಾಧನ

-
la bandeja
ಹರಿವಾಣ

-
la lavadora
ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯುವ ಯಂತ್ರ

-
el batidor
ಕಡಗೋಲು