ಕಾರ್     
Coche

-

el filtro de aire +

ವಾಯು ಶೋಧಕ

-

la avería +

ಕೆಡುವುದು

-

la autocaravana +

ಶಿಬಿರವಾಹನ

-

la batería del coche +

ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-

el asiento para niños +

ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-

el daño +

ಹಾನಿ

-

el diésel +

ಡೀಸೆಲ್

-

el tubo de escape +

ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-

el pinchazo +

ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-

la estación de servicio +

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-

el faro +

ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

el capó +

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-

el gato +

ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-

el bidón de gasolina +

ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-

el desguace +

ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-

la parte trasera +

ಹಿಂಭಾಗ

-

la luz trasera +

ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

el espejo retrovisor +

ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-

el viaje +

ಸವಾರಿ

-

la llanta +

ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-

la bujía +

ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-

el tacómetro +

ವೇಗಮಾಪಕ

-

el billete +

ದಂಡಪತ್ರ

-

el neumático +

ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-

el servicio de remolque +

ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-

el coche de época +

ಪುರಾತನ ಕಾರು

-

la rueda +

ಚಕ್ರ

-
el filtro de aire
ವಾಯು ಶೋಧಕ

-
la avería
ಕೆಡುವುದು

-
la autocaravana
ಶಿಬಿರವಾಹನ

-
la batería del coche
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-
el asiento para niños
ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-
el daño
ಹಾನಿ

-
el diésel
ಡೀಸೆಲ್

-
el tubo de escape
ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-
el pinchazo
ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-
la estación de servicio
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-
el faro
ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
el capó
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-
el gato
ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-
el bidón de gasolina
ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-
el desguace
ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-
la parte trasera
ಹಿಂಭಾಗ

-
la luz trasera
ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
el espejo retrovisor
ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-
el viaje
ಸವಾರಿ

-
la llanta
ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-
la bujía
ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-
el tacómetro
ವೇಗಮಾಪಕ

-
el billete
ದಂಡಪತ್ರ

-
el neumático
ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-
el servicio de remolque
ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-
el coche de época
ಪುರಾತನ ಕಾರು

-
la rueda
ಚಕ್ರ