ಕಲೆ     
Artes

-

los aplausos +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

el arte +

ಕಲೆ

-

la reverencia +

ಬಾಗು

-

la brocha +

ಕುಂಚ

-

el libro para colorear +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

la bailadora +

ನರ್ತಕಿ

-

el dibujo +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

la galería +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

la vidriera +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

el graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

la artesanía +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

el mosaico +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

el mural +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

el museo +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

la representación +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

el dibujo +

ಚಿತ್ರ

-

el poema +

ಕವನ

-

la escultura +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

la canción +

ಹಾಡು

-

la estatua +

ವಿಗ್ರಹ

-

la acuarela +

ಜಲವರ್ಣ

-
los aplausos
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
el arte
ಕಲೆ

-
la reverencia
ಬಾಗು

-
la brocha
ಕುಂಚ

-
el libro para colorear
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
la bailadora
ನರ್ತಕಿ

-
el dibujo
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
la galería
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
la vidriera
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
el graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
la artesanía
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
el mosaico
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
el mural
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
el museo
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
la representación
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
el dibujo
ಚಿತ್ರ

-
el poema
ಕವನ

-
la escultura
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
la canción
ಹಾಡು

-
la estatua
ವಿಗ್ರಹ

-
la acuarela
ಜಲವರ್ಣ