ನಗರ     
Ciudad

-

el aeropuerto

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-

el edificio de viviendas

ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-

el banco

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

la gran ciudad

ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-

el carril bici

ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-

el puerto deportivo

ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-

la capital

ರಾಜಧಾನಿ

-

el carillón

ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-

el cementerio

ಸ್ಮಶಾನ

-

el cine

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-

la ciudad

ನಗರ

-

el mapa de la ciudad

ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-

el crimen

ಅಪರಾಧ

-

la manifestación

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

la feria

ಜಾತ್ರೆ

-

el cuerpo de bomberos

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-

la fuente

ಕಾರಂಜಿ

-

el puerto

ಬಂದರು

-

el hotel

ವಸತಿಗೃಹ

-

la boca de riego

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-

el punto de referencia

ಹೆಗ್ಗುರುತು

-

el buzón de correo

ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

el barrio

ನೆರೆಹೊರೆ

-

la luz de neón

ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-

el club nocturno

ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-

el casco antiguo

ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-

la ópera

ಗೀತನಾಟಕ

-

el parque

ಉದ್ಯಾನವನ

-

el banco del parque

ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-

el estacionamiento

ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-

la cabina teléfonica

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-

el código postal (CP)

ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-

la prisión

ಸೆರೆಮನೆ

-

el pub

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-

los lugares de interés

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-

el horizonte

ದಿಗಂತ

-

la farola

ಬೀದಿ ದೀಪ

-

la oficina de turismo

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-

la torre

ಗೋಪುರ

-

el túnel

ಸುರಂಗ

-

el vehículo

ವಾಹನ

-

el pueblo

ಹಳ್ಳಿ

-

el depósito de agua

ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ

-
el aeropuerto
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-
el edificio de viviendas
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-
el banco
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
la gran ciudad
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-
el carril bici
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-
el puerto deportivo
ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-
la capital
ರಾಜಧಾನಿ

-
el carillón
ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-
el cementerio
ಸ್ಮಶಾನ

-
el cine
ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-
la ciudad
ನಗರ

-
el mapa de la ciudad
ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-
el crimen
ಅಪರಾಧ

-
la manifestación
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
la feria
ಜಾತ್ರೆ

-
el cuerpo de bomberos
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-
la fuente
ಕಾರಂಜಿ

-
la basura
ಕಸ

-
el puerto
ಬಂದರು

-
el hotel
ವಸತಿಗೃಹ

-
la boca de riego
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-
el punto de referencia
ಹೆಗ್ಗುರುತು

-
el buzón de correo
ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
el barrio
ನೆರೆಹೊರೆ

-
la luz de neón
ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-
el club nocturno
ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-
el casco antiguo
ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-
la ópera
ಗೀತನಾಟಕ

-
el parque
ಉದ್ಯಾನವನ

-
el banco del parque
ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-
el estacionamiento
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-
la cabina teléfonica
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-
el código postal (CP)
ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-
la prisión
ಸೆರೆಮನೆ

-
el pub
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-
los lugares de interés
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-
el horizonte
ದಿಗಂತ

-
la farola
ಬೀದಿ ದೀಪ

-
la oficina de turismo
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-
la torre
ಗೋಪುರ

-
el túnel
ಸುರಂಗ

-
el vehículo
ವಾಹನ

-
el pueblo
ಹಳ್ಳಿ

-
el depósito de agua
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ