ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arquitectura

-

la arquitectura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

la arena +

ಅಖಾಡ

-

el granero +

ಕಣಜ

-

el barroco +

ಬಾರೋಕ್

-

el bloque +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

la casa de ladrillos +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

el puente +

ಸೇತುವೆ

-

el edificio +

ಕಟ್ಟಡ

-

el castillo +

ಕೋಟೆ

-

la catedral +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

la columna +

ಕಂಬ

-

las obras +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

la cúpula +

ಗುಮ್ಮಟ

-

la fachada +

ಮುಖಭಾಗ

-

el estadio de fútbol +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

la fortaleza +

ದುರ್ಗ

-

el frontón +

ಚಂದಾಯ

-

la puerta +

ದ್ವಾರ

-

la casa de entramado de madera +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

el faro +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

el monumento +

ಸ್ಮಾರಕ

-

la mezquita +

ಮಸೀದಿ

-

el obelisco +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

el edificio de oficinas +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

el techo +

ತಾರಸಿ

-

la ruina +

ಅವಶೇಷ

-

el andamio +

ಸಾರುವೆ

-

el rascacielos +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

el puente colgante +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

la baldosa +

ಹೆಂಚು

-
la arquitectura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
la arena
ಅಖಾಡ

-
el granero
ಕಣಜ

-
el barroco
ಬಾರೋಕ್

-
el bloque
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
la casa de ladrillos
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
el puente
ಸೇತುವೆ

-
el edificio
ಕಟ್ಟಡ

-
el castillo
ಕೋಟೆ

-
la catedral
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
la columna
ಕಂಬ

-
las obras
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
la cúpula
ಗುಮ್ಮಟ

-
la fachada
ಮುಖಭಾಗ

-
el estadio de fútbol
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
la fortaleza
ದುರ್ಗ

-
el frontón
ಚಂದಾಯ

-
la puerta
ದ್ವಾರ

-
la casa de entramado de madera
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
el faro
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
el monumento
ಸ್ಮಾರಕ

-
la mezquita
ಮಸೀದಿ

-
el obelisco
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
el edificio de oficinas
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
el techo
ತಾರಸಿ

-
la ruina
ಅವಶೇಷ

-
el andamio
ಸಾರುವೆ

-
el rascacielos
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
el puente colgante
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
la baldosa
ಹೆಂಚು