ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Animales grandes

-

el caimán

ಮೊಸಳೆ

-

las astas

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

el babuino

ಬಬೂನ್

-

el oso

ಕರಡಿ

-

el búfalo

ಎಮ್ಮೆ

-

el camello

ಒಂಟೆ

-

el guepardo

ಚಿರತೆ

-

la vaca

ಹಸು

-

el cocodrilo

ಮೊಸಳೆ

-

el dinosaurio

ಡೈನೋಸಾರ್

-

el burro

ಕತ್ತೆ

-

el dragón

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

la jirafa

ಜಿರಾಫೆ

-

el gorila

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

el hipopótamo

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

el caballo

ಕುದುರೆ

-

el canguro

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

el leopardo

ಚಿರತೆ

-

el león

ಸಿಂಹ

-

la llama

ಲಾಮ

-

el lince

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

el monstruo

ರಾಕ್ಷಸ

-

el alce

ಮೂಸ್

-

el avestruz

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

el panda

ಪ್ಯಾಂಡ

-

el cerdo

ಹಂದಿ

-

el oso polar

ಹಿಮಕರಡಿ

-

el puma

ಪೂಮಾ

-

el rinoceronte

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

el ciervo

ಕಡವೆ

-

el tigre

ಹುಲಿ

-

la morsa

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

el caballo salvaje

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

la cebra

ಝೀಬ್ರಾ

-
el caimán
ಮೊಸಳೆ

-
las astas
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
el babuino
ಬಬೂನ್

-
el oso
ಕರಡಿ

-
el búfalo
ಎಮ್ಮೆ

-
el camello
ಒಂಟೆ

-
el guepardo
ಚಿರತೆ

-
la vaca
ಹಸು

-
el cocodrilo
ಮೊಸಳೆ

-
el dinosaurio
ಡೈನೋಸಾರ್

-
el burro
ಕತ್ತೆ

-
el dragón
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
el elefante
ಆನೆ

-
la jirafa
ಜಿರಾಫೆ

-
el gorila
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
el hipopótamo
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
el caballo
ಕುದುರೆ

-
el canguro
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
el leopardo
ಚಿರತೆ

-
el león
ಸಿಂಹ

-
la llama
ಲಾಮ

-
el lince
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
el monstruo
ರಾಕ್ಷಸ

-
el alce
ಮೂಸ್

-
el avestruz
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
el panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
el cerdo
ಹಂದಿ

-
el oso polar
ಹಿಮಕರಡಿ

-
el puma
ಪೂಮಾ

-
el rinoceronte
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
el ciervo
ಕಡವೆ

-
el tigre
ಹುಲಿ

-
la morsa
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
el caballo salvaje
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
la cebra
ಝೀಬ್ರಾ