ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Animales grandes

-

el caimán +

ಮೊಸಳೆ

-

las astas +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

el babuino +

ಬಬೂನ್

-

el oso +

ಕರಡಿ

-

el búfalo +

ಎಮ್ಮೆ

-

el camello +

ಒಂಟೆ

-

el guepardo +

ಚಿರತೆ

-

la vaca +

ಹಸು

-

el cocodrilo +

ಮೊಸಳೆ

-

el dinosaurio +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

el burro +

ಕತ್ತೆ

-

el dragón +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

el elefante +

ಆನೆ

-

la jirafa +

ಜಿರಾಫೆ

-

el gorila +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

el hipopótamo +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

el caballo +

ಕುದುರೆ

-

el canguro +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

el leopardo +

ಚಿರತೆ

-

el león +

ಸಿಂಹ

-

la llama +

ಲಾಮ

-

el lince +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

el monstruo +

ರಾಕ್ಷಸ

-

el alce +

ಮೂಸ್

-

el avestruz +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

el panda +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

el cerdo +

ಹಂದಿ

-

el oso polar +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

el puma +

ಪೂಮಾ

-

el rinoceronte +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

el ciervo +

ಕಡವೆ

-

el tigre +

ಹುಲಿ

-

la morsa +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

el caballo salvaje +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

la cebra +

ಝೀಬ್ರಾ

-
el caimán
ಮೊಸಳೆ

-
las astas
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
el babuino
ಬಬೂನ್

-
el oso
ಕರಡಿ

-
el búfalo
ಎಮ್ಮೆ

-
el camello
ಒಂಟೆ

-
el guepardo
ಚಿರತೆ

-
la vaca
ಹಸು

-
el cocodrilo
ಮೊಸಳೆ

-
el dinosaurio
ಡೈನೋಸಾರ್

-
el burro
ಕತ್ತೆ

-
el dragón
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
el elefante
ಆನೆ

-
la jirafa
ಜಿರಾಫೆ

-
el gorila
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
el hipopótamo
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
el caballo
ಕುದುರೆ

-
el canguro
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
el leopardo
ಚಿರತೆ

-
el león
ಸಿಂಹ

-
la llama
ಲಾಮ

-
el lince
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
el monstruo
ರಾಕ್ಷಸ

-
el alce
ಮೂಸ್

-
el avestruz
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
el panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
el cerdo
ಹಂದಿ

-
el oso polar
ಹಿಮಕರಡಿ

-
el puma
ಪೂಮಾ

-
el rinoceronte
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
el ciervo
ಕಡವೆ

-
el tigre
ಹುಲಿ

-
la morsa
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
el caballo salvaje
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
la cebra
ಝೀಬ್ರಾ