ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ     
Haridus

-

arheoloogia +

ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-

aatom +

ಅಣು

-

tahvel +

ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-

arvutus +

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-

kalkulaator +

ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-

dokument +

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-

kriit +

ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-

klass +

ತರಗತಿ

-

sirkel +

ಕೈವಾರ

-

kompass +

ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-

maa +

ದೇಶ

-

kursus +

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-

diplom +

ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-

ilmakaar +

ದಿಕ್ಕುಗಳು

-

haridus +

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

filter +

(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-

valem +

ಸೂತ್ರ

-

geograafia +

ಭೂಗೋಳ

-

grammatika +

ವ್ಯಾಕರಣ

-

teadmised +

ಅರಿವು

-

keel +

ಭಾಷೆ

-

õppetund +

ಪಾಠ

-

raamatukogu +

ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-

kirjandus +

ಸಾಹಿತ್ಯ

-

matemaatika +

ಗಣಿತ

-

mikroskoop +

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-

arv +

ಅಂಕಿ

-

number +

ಸಂಖ್ಯೆ

-

rõhk +

ಒತ್ತಡ

-

prisma +

ಪಟ್ಟಕ

-

professor +

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-

püramiid +

ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-

radioaktiivsus +

ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-

kaalud +

ತಕ್ಕಡಿ

-

maailmaruum +

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-

statistika +

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-

õpingud +

ವ್ಯಾಸಂಗ

-

silp +

ಉಚ್ಚಾರ

-

tabel +

ಮೇಜು

-

tõlge +

ಭಾಷಾಂತರ

-

kolmnurk +

ತ್ರಿಕೋಣ

-

täpitäht +

ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-

ülikool +

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-

maailmakaart +

ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ

-
arheoloogia
ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ

-
aatom
ಅಣು

-
tahvel
ಬರೆಯುವ ಹಲಗೆ

-
arvutus
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

-
kalkulaator
ಲೆಕ್ಕಯಂತ್ರ

-
dokument
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

-
kriit
ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣ

-
klass
ತರಗತಿ

-
sirkel
ಕೈವಾರ

-
kompass
ದಿಕ್ಸೂಚಿ

-
maa
ದೇಶ

-
kursus
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

-
diplom
ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪತ್ರ

-
ilmakaar
ದಿಕ್ಕುಗಳು

-
haridus
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
filter
(ದ್ರವ)ಶೋಧಕ

-
valem
ಸೂತ್ರ

-
geograafia
ಭೂಗೋಳ

-
grammatika
ವ್ಯಾಕರಣ

-
teadmised
ಅರಿವು

-
keel
ಭಾಷೆ

-
õppetund
ಪಾಠ

-
raamatukogu
ಪುಸ್ತಕಾಲಯ

-
kirjandus
ಸಾಹಿತ್ಯ

-
matemaatika
ಗಣಿತ

-
mikroskoop
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ

-
arv
ಅಂಕಿ

-
number
ಸಂಖ್ಯೆ

-
rõhk
ಒತ್ತಡ

-
prisma
ಪಟ್ಟಕ

-
professor
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

-
püramiid
ಪಿರಮಿಡ್ಡು

-
radioaktiivsus
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

-
kaalud
ತಕ್ಕಡಿ

-
maailmaruum
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

-
statistika
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

-
õpingud
ವ್ಯಾಸಂಗ

-
silp
ಉಚ್ಚಾರ

-
tabel
ಮೇಜು

-
tõlge
ಭಾಷಾಂತರ

-
kolmnurk
ತ್ರಿಕೋಣ

-
täpitäht
ಸ್ವರವ್ಯತ್ಯಯ

-
ülikool
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

-
maailmakaart
ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆ