ಪರಿಸರ     
Keskkond

-

põllumajandus +

ಬೇಸಾಯ

-

õhu saastumine +

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-

sipelgapesa +

ಇರುವೆ ಗೂಡು

-

kanal +

ಕಾಲುವೆ

-

rannik +

ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-

manner +

ಖಂಡ

-

oja +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

tamm +

ಅಣೆಕಟ್ಟು

-

kõrb +

ಮರಳುಗಾಡು

-

liivaluide +

ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-

põld +

ಕ್ಷೇತ್ರ

-

mets +

ಕಾಡು

-

liustik +

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-

nõmm +

ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-

saar +

ದ್ವೀಪ

-

džungel +

ಕಾಡು

-

maastik +

ಭೂದೃಶ್ಯ

-

mäestik +

ಪರ್ವತಗಳು

-

looduspark +

ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-

tipp +

ಶಿಖರ

-

hunnik +

ರಾಶಿ

-

meeleavaldus +

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-

taaskasutus +

ಮರುಬಳಕೆ

-

meri +

ಸಮುದ್ರ

-

suits +

ಹೊಗೆ

-

viinamarjaistandus +

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-

vulkaan +

ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-

jäätmed +

ಕಸ

-

veetase +

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

-
põllumajandus
ಬೇಸಾಯ

-
õhu saastumine
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-
sipelgapesa
ಇರುವೆ ಗೂಡು

-
kanal
ಕಾಲುವೆ

-
rannik
ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-
manner
ಖಂಡ

-
oja
ಕೊಲ್ಲಿ

-
tamm
ಅಣೆಕಟ್ಟು

-
kõrb
ಮರಳುಗಾಡು

-
liivaluide
ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-
põld
ಕ್ಷೇತ್ರ

-
mets
ಕಾಡು

-
liustik
ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-
nõmm
ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-
saar
ದ್ವೀಪ

-
džungel
ಕಾಡು

-
maastik
ಭೂದೃಶ್ಯ

-
mäestik
ಪರ್ವತಗಳು

-
looduspark
ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-
tipp
ಶಿಖರ

-
hunnik
ರಾಶಿ

-
meeleavaldus
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-
taaskasutus
ಮರುಬಳಕೆ

-
meri
ಸಮುದ್ರ

-
suits
ಹೊಗೆ

-
viinamarjaistandus
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-
vulkaan
ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-
jäätmed
ಕಸ

-
veetase
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ