ಕಛೇರಿ     
‫دفتر کار

-

‫خودکار
khodkâr

ಬಾಲ್ ಪೆನ್

-

‫کیف
kif

ಕೈಸಂಚಿಗೆ

-

‫مداد رنگی
medâd rangi

ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ

-

‫اتاق کنفرانس
otâgh-e konferâns

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

-

‫کپی
kopi

ನಕಲು

-

‫دفتر تلفن
daftar-e telephon

ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ

-

‫سبد نامه
sabad-e nâme

ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ

-

‫ماژیک
mâjik

ಗುರುತು ಮಸಿ

-

‫دفتر
daftar

ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ

-

‫دفترچه یادداشت
daftarche yâd-dâsht

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ

-

‫صندلی
sandali

ಕುರ್ಚಿ

-

‫اضافه کاری
ezâfe kâri

ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ

-

‫گیره کاغذ
gire-ye kâghaz

ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ

-

‫مداد
medâd

ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ

-

‫سوراخ کن
soorâkh kon

ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ

-

‫مداد تراش
medâd tarâsh

ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ

-

‫خرد کن
khord kon

ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

‫دفترچه سیمی
daftarche-ye simi

ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ

-

‫منگنه
mangane

U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ

-

‫منگنه
mangane

ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

‫ماشین تحریر
mashin-e tahrir

ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ

-

‫محلّ کار
mahale kâr

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ

-
‫خودکار
khodkâr
ಬಾಲ್ ಪೆನ್

-
‫زنگ تفریح
zang-e tafrih
ವಿರಾಮ

-
‫کیف
kif
ಕೈಸಂಚಿಗೆ

-
‫مداد رنگی
medâd rangi
ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ

-
‫کنفرانس
konferâns
ಸಮಾವೇಶ

-
‫اتاق کنفرانس
otâgh-e konferâns
ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

-
‫کپی
kopi
ನಕಲು

-
‫دفتر تلفن
daftar-e telephon
ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ

-
‫پرونده
parvande
ಕಡತ

-
‫قفسه پرونده
ghaphase-ye parvande
ಕಡತದ ಬೀರು

-
‫خودنویس
khodnevis
ಲೇಖನಿ

-
‫سبد نامه
sabad-e nâme
ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ

-
‫ماژیک
mâjik
ಗುರುತು ಮಸಿ

-
‫دفتر
daftar
ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ

-
‫دفترچه یادداشت
daftarche yâd-dâsht
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ

-
‫دفتر کار
daftar-e kâr
ಕಛೇರಿ

-
‫صندلی
sandali
ಕುರ್ಚಿ

-
‫اضافه کاری
ezâfe kâri
ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ

-
‫گیره کاغذ
gire-ye kâghaz
ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ

-
‫مداد
medâd
ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ

-
‫سوراخ کن
soorâkh kon
ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ

-
‫ گاوصندوق
gâv sandogh
ತಿಜೋರಿ

-
‫مداد تراش
medâd tarâsh
ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ

-
‫کاغذ خرد شده
kâghaz-e khord shode
ಕಾಗದದ ಚೂರು

-
‫خرد کن
khord kon
ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
‫دفترچه سیمی
daftarche-ye simi
ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ

-
‫منگنه
mangane
U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ

-
‫منگنه
mangane
ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
‫ماشین تحریر
mashin-e tahrir
ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ

-
‫محلّ کار
mahale kâr
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ