ಮತ / ಧರ್ಮ     
Uskonto

-

pääsiäinen +

ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-

pääsiäismuna +

ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-

enkeli +

ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-

kello +

ಗಂಟೆ

-

raamattu +

ಬೈಬಲ್

-

piispa +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-

siunaus +

ಆಶೀರ್ವಾದ

-

buddhalaisuus +

ಬೌದ್ಧ ಮತ

-

kristinusko +

ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-

joululahja +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-

joulukuusi +

ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-

kirkko +

ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-

arkku +

ಶವ ಸಂಪುಟ

-

luominen +

ಸೃಷ್ಟಿ

-

krusifiksi +

ಶಿಲುಬೆ

-

paholainen +

ದೆವ್ವ

-

jumala +

ದೇವರು

-

hindulaisuus +

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-

islam +

ಇಸ್ಲಾಮ್

-

juutalaisuus +

ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-

meditaatio +

ಧ್ಯಾನ

-

muumio +

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-

muslimi +

ಮುಸಲ್ಮಾನ

-

paavi +

ಪೋಪ್

-

rukous +

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-

pappi +

ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-

uskonto +

ಮತ

-

jumalanpalvelus +

ದೇವತಾರಾಧನೆ

-

synagooga +

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-

temppeli +

ದೇವಸ್ಥಾನ

-

hauta +

ಸಮಾಧಿ

-
pääsiäinen
ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ

-
pääsiäismuna
ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟೆ

-
enkeli
ದೇವದೂತ/ದೇವತೆ

-
kello
ಗಂಟೆ

-
raamattu
ಬೈಬಲ್

-
piispa
ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರು

-
siunaus
ಆಶೀರ್ವಾದ

-
buddhalaisuus
ಬೌದ್ಧ ಮತ

-
kristinusko
ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ

-
joululahja
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಕೊಡುಗೆ

-
joulukuusi
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಮರ

-
kirkko
ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವಾಲಯ

-
arkku
ಶವ ಸಂಪುಟ

-
luominen
ಸೃಷ್ಟಿ

-
krusifiksi
ಶಿಲುಬೆ

-
paholainen
ದೆವ್ವ

-
jumala
ದೇವರು

-
hindulaisuus
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

-
islam
ಇಸ್ಲಾಮ್

-
juutalaisuus
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತ

-
meditaatio
ಧ್ಯಾನ

-
muumio
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ

-
muslimi
ಮುಸಲ್ಮಾನ

-
paavi
ಪೋಪ್

-
rukous
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

-
pappi
ಪಾದ್ರಿ/ಪುರೋಹಿತ

-
uskonto
ಮತ

-
jumalanpalvelus
ದೇವತಾರಾಧನೆ

-
synagooga
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವಾಲಯ

-
temppeli
ದೇವಸ್ಥಾನ

-
hauta
ಸಮಾಧಿ