ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto +

ಆಡಳಿತ

-

mainonta +

ಜಾಹೀರಾತು

-

nuoli +

ಬಾಣ

-

kielto +

ನಿಷೇಧ

-

ura +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

keskus +

ಕೇಂದ್ರ

-

valinta +

ಆಯ್ಕೆ

-

yhteistyö +

ಸಹಯೋಗ

-

väri +

ಬಣ್ಣ

-

kontakti +

ಸಂಪರ್ಕ

-

vaara +

ಅಪಾಯ

-

rakkaudenosoitus +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

taantuma +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

määritelmä +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

erilaisuus +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

vaikeus +

ಕಷ್ಟ

-

suunta +

ದಿಕ್ಕು

-

löytö +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

epäjärjestys +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

etäisyys +

ದೂರ

-

välimatka +

ಅಂತರ

-

monimuotoisuus +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

ponnistus +

ಪ್ರಯಾಸ

-

tutkimusmatka +

ಶೋಧನೆ

-

kaatuminen +

ಬೀಳು

-

voima +

ಶಕ್ತಿ

-

tuoksu +

ಸುವಾಸನೆ

-

vapaus +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

aave +

ಭೂತ

-

puolikas +

ಅರ್ಧ

-

korkeus +

ಎತ್ತರ

-

apu +

ಸಹಾಯ

-

piilopaikka +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

kotimaa +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

puhtaus +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ajatus +

ಆಲೋಚನೆ

-

illuusio +

ಭ್ರಮೆ

-

mielikuvitus +

ಕಲ್ಪನೆ

-

älykkyys +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

kutsu +

ಆಹ್ವಾನ

-

oikeus +

ನ್ಯಾಯ

-

valo +

ಬೆಳಕು

-

ilme +

ನೋಟ

-

menetys +

ನಷ್ಟ

-

suurennus +

ವರ್ಧನೆ

-

virhe +

ತಪ್ಪು

-

murha +

ಕೊಲೆ

-

kansakunta +

ದೇಶ

-

uutuus +

ಹೊಸತನ

-

vaihtoehto +

ಆಯ್ಕೆ

-

kärsivällisyys +

ಸಹನೆ

-

suunnittelu +

ಯೋಜನೆ

-

ongelma +

ತೊಡಕು

-

suojaus +

ರಕ್ಷಣೆ

-

heijastus +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

tasavalta +

ಗಣತಂತ್ರ

-

riski +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

turvallisuus +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

salaisuus +

ಗುಟ್ಟು

-

sukupuoli +

ಲಿಂಗ

-

varjo +

ನೆರಳು

-

koko +

ಗಾತ್ರ

-

solidaarisuus +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

menestys +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

tuki +

ಆಧಾರ

-

perinne +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

paino +

ತೂಕ

-
hallinto
ಆಡಳಿತ

-
mainonta
ಜಾಹೀರಾತು

-
nuoli
ಬಾಣ

-
kielto
ನಿಷೇಧ

-
ura
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
keskus
ಕೇಂದ್ರ

-
valinta
ಆಯ್ಕೆ

-
yhteistyö
ಸಹಯೋಗ

-
väri
ಬಣ್ಣ

-
kontakti
ಸಂಪರ್ಕ

-
vaara
ಅಪಾಯ

-
rakkaudenosoitus
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
taantuma
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
määritelmä
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
erilaisuus
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
vaikeus
ಕಷ್ಟ

-
suunta
ದಿಕ್ಕು

-
löytö
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
epäjärjestys
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
etäisyys
ದೂರ

-
välimatka
ಅಂತರ

-
monimuotoisuus
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
ponnistus
ಪ್ರಯಾಸ

-
tutkimusmatka
ಶೋಧನೆ

-
kaatuminen
ಬೀಳು

-
voima
ಶಕ್ತಿ

-
tuoksu
ಸುವಾಸನೆ

-
vapaus
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
aave
ಭೂತ

-
puolikas
ಅರ್ಧ

-
korkeus
ಎತ್ತರ

-
apu
ಸಹಾಯ

-
piilopaikka
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
kotimaa
ತಾಯ್ನಾಡು

-
puhtaus
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ajatus
ಆಲೋಚನೆ

-
illuusio
ಭ್ರಮೆ

-
mielikuvitus
ಕಲ್ಪನೆ

-
älykkyys
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
kutsu
ಆಹ್ವಾನ

-
oikeus
ನ್ಯಾಯ

-
valo
ಬೆಳಕು

-
ilme
ನೋಟ

-
menetys
ನಷ್ಟ

-
suurennus
ವರ್ಧನೆ

-
virhe
ತಪ್ಪು

-
murha
ಕೊಲೆ

-
kansakunta
ದೇಶ

-
uutuus
ಹೊಸತನ

-
vaihtoehto
ಆಯ್ಕೆ

-
kärsivällisyys
ಸಹನೆ

-
suunnittelu
ಯೋಜನೆ

-
ongelma
ತೊಡಕು

-
suojaus
ರಕ್ಷಣೆ

-
heijastus
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
tasavalta
ಗಣತಂತ್ರ

-
riski
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
turvallisuus
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
salaisuus
ಗುಟ್ಟು

-
sukupuoli
ಲಿಂಗ

-
varjo
ನೆರಳು

-
koko
ಗಾತ್ರ

-
solidaarisuus
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
menestys
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
tuki
ಆಧಾರ

-
perinne
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
paino
ತೂಕ